СЛАВКА ЛАЗАРОВА МИХАЙЛОВА, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Редовен докторант по Детска литература.

Родена през 1972 г. в гр. Пловдив. Завършва специалност Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски” (2009 г.) като бакалавър и специалността Актуална българистика (2010 г.) като магистър. Преподавател по български език към Института за чуждестранни студенти в УХТ (2010 г.). Преподавател по български език и литература в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив (2010 – 2011 г.). Участва в студентска експедиция по историческа лингвистика в гр. Банско и с. Добърско за проучване на стари надписи в църквите в региона (2009 г.). Участва като сътрудник в два проекта Медея в България: Механизми на усвояване и оползотворяване (2007/2008 г.) и Съдбата на Едип – българските маршрути (2009/2010 г.). От 1.04. 2011 година е редовен докторант по детска литература с научен ръководител проф. дфн Клео Протохристова. Тема на дисертацията: „Мит и история в българската детска литература“ .

СТАТИИ:

1. “Да се танцуват трагедии и комедии – какво безумство!“ – В: в. Литературен вестник, бр. 25, 2010, с. 11, с. 15