Velika

ВЕЛИКА АТАНАСОВА ГЮЛЕМЕРОВА, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Редовен докторант по Българска литература (Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война). Родена през 1987 г. в гр. Бургас. Завършва специалност Българска филология в ПУ „Паисий Хилендарски” (2011 г.) като бакалавър и специалност Актуална българистика (2012) като магистър. От 01.03.2013 година е редовен докторант по Българска литература с научен ръководител доц. д-р Иван Русков. Тема на дисертацията: „Блудният син в българската литература”.

Статии:

1. Домът на Пастира. Неприслоненият свят във „Време разделно” – В: „КАНОНЪТ НА СЛОВОТО VS. СЛОВОТО НА КАНОНА”. Сборник с доклади на юбилейната петнадесета национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколци. Пловдив, 2013 (под печат).