ЮЛИЯ НИКОЛОВА е родена през 1941 г. в гр. Плевен. Завършва основно и средно образование в гр. Свищов през 1959 г., а висше – през 1964 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Българска филология”. От 1973 г. е преподавател в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, от 1987 г. – доцент. Защитава докторантура през 1983 г. на тема “Баснята в българската възрожденска литература (фолклорна, долитературна и литературна басня)”. Чете лекции в Бургаския свободен университет (1996-2000), Пловдивския университет, филиал Смолян (от 1999), АМТИИ, Пловдив (2000-2002), Софийския университет “Св. Климент Охридски” (от 2003). Чете лекции и е подготвила учебни програми по: българска възрожденска литература; български фолклор; културна антропология с български фолклор; литература и антропология (върху материал от българската възрожденска литература и култура) – за магистърски програми в Пловдивския университет през учебната 2002/2003 г. и в Софийския университет (уч. 2003/2004 г.).Член е на специализирания научен съвет по литературознание към ВАК; ръководител на катедрата по българска литература (1999-2000); член на Съюза на учените в България; член на обществото “Българският ХVІІІ век”.

Автор е на три монографии (две от тях в ръкопис), университетски учебник, учебно помагало (с три издания). Съставител, редактор и съавтор на три университетски сборника – учебни помагала. Има над осемдесет научни статии и тридесет рецензии, обзори и публицистични статии. Удостоена е със званието “Почетен гражданин на град Свищов” (2006).

Професионални занимания и интереси: българска възрожденска литература, култура на ХVІІІ-ХІХ в., културна антропология, етнология, фолклор.