МЛАДЕН ЦВЕТАНОВ ВЛАШКИ, Филологически факултет, Катедра по история на литературата и сравнително литературознание. Постъпил на работа в Пловдивския университет  през 1986 г. като асистент. Главен асистент (1997).

Роден през 1959 г. в гр. Пловдив. Завършил ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност Българска филология (1984). Специализирал теория на романа и сравнително литературознание във Виенския университет през 1989 г. и в периода 1992–1994. Народен представител от Пловдив в 38  Народно събрание на Република България и член на НСРТ през 2001 г. Съосновател и редактор на литературното списание «Страница»  – Национална награда „Хр Г. Данов” за литературна критика на „Страница” 2008.

Национална награда „Осма муза” за образователно радиопредаване 2008 и Награда Пловдив 2009 за журналистика (предаване за книги „Преге” в БНР – радио Пловдив ).

Научни интереси: сравнително литературознание с акцент върху немскоезичната литература и литературата от ХІХ и ХХ век , литература и комуникации, българска литературна история.

КНИГИ:

  • Авторски:

1. Западноевропейска литература / ХIV–XVIII век/. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 1993.

2. Западноевропейска литература. Анализи и материали за 10 клас. София, ИК “Анубис”, 2000.

3. Изография. Ipce fecit. София, ИК „Перо”, 2009.

  • Съставителство и коментар:

4. Сънищата на стената. Берлинска антология. (съставител, редактор, бележки, предговор), Пловдив, Издателство “Пигмалион”, 1995.

5. Пледоария за Емпиричното литературознание. Работата на групата “НИКОЛ”. (съставител, бележки, отчасти превод), София, Издателство “Прохазка & Качармазов”, 1996.

6. Веселият апокалипсис. Естетика и литература на Виенския fin-de-siecle. (съставител, отчасти превод, бележки и послеслов), Пловдив, Издателство “Пигмалион”, 1996.

7. Артюр Рембо. Пол Верлен. Езици на модерността в 64 страници. (съставител, отчасти превод), Пловдив, Издателство “Страница”, 2001.

8. Мопасан. “Бел Ами” в 64 страници. Пловдив, Издателство “Страница”, 2001.

9. Даниел Дефо. “Робинзон Крузо” в 64 страници. Пловдив, Издателство “Страница”, 2001.

10. Корней. Сид. (съставител и коментари) Поредица “Текст/Контекст”, серия “Bilingua”, Пловдив, Издателство “Летера”, 2001.

11. Айхендорф. Из живота на един безделник. Поредица “Текст/Контекст”, серия “Bilingua”, Пловдив, Издателство “Летера”, 2001.

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

12. Редактиране и преразказване. Учебно помагало. (в съавторство с Мая Пелтекова),  Пловдивско университетско издателство, 1991.

второ издание: Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 1992;

трето допълнено издание: Пловдив, ДИ “Христо Г. Данов”, 1995;

четвърто преработено и допълнено издание: Пловдив, ИК “Хермес”, 1997.

13. Литература. Учебник за 10. клас Задължителна подготовка (в съавторство с Велери Стефанов и Александър Панов), София, Издателство “Диоген.вg”, 2001.

14. Литература. Учебник за 9. клас. Задължителна подготовка. (в съавторство с Валери Стефанов и Александър Панов), София, Издателство “Диоген.bg”, 2002.

15. Аз чета между редовете. Работна тетрадка по литература за 5-ти клас.( в съавторство с Александър Панов) София, Издателство „Диоген.bg”, 2006.

16. Аз чета между редовете. Работна тетрадка по литература за 6-ти клас. ( в съавторство с Валери Стефанов и Александър Панов ) София, Издателство „Диоген.bg”, 2007.

17. Книга за учителя по литература за 6-ти клас. ( в съавторство с Валери Стефанов и Александър Панов ) София, Издателство „Диоген.bg”, 2007.

СТАТИИ И СТУДИИ (подбор):

18.      Актуализиране на хуманно-саможертвения архетип чрез композицията в “Играта на стъклени перли” от Херман Хесе. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, Т. 1, год. 23, 1985, с. 261–275.

19.      Карнавалът „Парфюм Абсолют” или историята на не един убиец. Студия. В: Патрик Зюскинд. Парфюмът. Историята на един убиец. Пловдив, „Христо Г. Данов”, 1988, с. 5-22.

20.      Една постмодерна възможност за всезнаещия разказвач. – В: Научни трудове на Пловдивския университет, год.30, 1992, с. 152–155.

21.      Проблемът за интерпретацията в германистичното литературознание от втората половина на 20. Век. “Увод в литературната интерпретация” от Юрген Шуте и неговата дидактична стойност. Студия. В: Литература и интерпретация, Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 1993, с. 137–207.

22.      Представата за действителността или за действителността на представите. – Тракия, г. 32, кн. 1, 1994, с. 53–61.

6.      Литература: Система: Съзнание. Писмо от Виена. – Език и литература, г. 3, кн. 3, 1994, с. 112–117.

23.      Отново за големия непознат – Теодор Траянов. – Всичко за книгата, г. 4, кн. 6, 1995, с. 11–13.

24.      Има ли австрийска литература? – Тракия, г.33, кн. 2, 1995, с. 65–72.

25.      Филология contra митология. – Език и литература, т. 4, кн. 1, 1995, с. 139–141.

26.   Опит върху един епизод от “Играта на стъклени перли”. – В: Изворът на Нарцис. Сборник научни статии, Пловдив, Издателство “Страница”, 2000, с. 61– 65.

27.   За Корней и неговия „Сид”. Студия. В: Корней. Сид, (съставител и коментари), поредица “Текст/Контекст”, серия “Bilingua”, Пловдив, Издателство “Летера”, 2001. с. 206–230.

28.   За Йозеф фон Айхендорф и неговата новела „Из живота на един Безделник”. В :Айхендорф. Из живота на един безделник, поредица “Текст/Контекст”, серия “Bilingua”, Пловдив, Издателство “Летера”, 2001. с. 234–253.

29.   За домогванията и достиженията. Към характеристиката на българските лингвистични нрави. – В: Пространства на езика и присъствието. Сборник. Пловдив, Пловдивско университетско издателство, 2002, с. 118–124.

30.   Im Fluss badet eine blonde Auffassung von den Dingen.  – LICHTUNGEN. Zeitschrift fuer Literatur, Kunst und Zeitkritik 91/ XXIII Jg./2002, SS 88–91.

31..   Модерная Болгария и Венский fin-de-siecle. – В: V Славистические чтения памяти проф. П. А. Дмитриева и проф. Г. И. Сафронова, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский ГУ, 2003.

32.  Херман Бар и България. В : Научни трудове на Пловдивския университет ,том 44 , кн.1, 2006г. – Филология , с.155–180.

33.   Фигурата на Моцарт в романа „Степният вълк” на Херман Хесе. В: Моцарт – литературни сюжети, тематизации и контексти. Сборник. Пловдив, Филологически факултет на Пловдивски университет „П. Хилендарски” и изд. Летера, 2008 , с. 114–125.

34.  Das Wienbild in der bulgarischen Literatur der Moderne. В сборник посветен на проф. Венделин Шмит-Денглер. Österreichische Literatur ohne Grenzen. Wien, Praesens, 2009, S. 499–514.

35.   „Wer denkt bei Elektra an Hamlet“ Hugo von Hofmannsthals Elektra im Spiegel von Shakespeares Hamlet. In: Unter Kanonenverdacht. Beispielhaftes zur österreichischen Literatur im 20. Jahrhundert. (Arnulf Knafl & Wendelin Schmidt Dengler Hrsg. ) Wien, Praesens, 2009, S. 11–22.

36.   Die bulgarischen Übersetzungen von Schnitzlers „Reigen“. In Über(ge)setzt. Spuren zur österreichischen Literatur im fremdsprachigen Kontext. (Arnulf Knafl, Hrsg.) Wien, Praesens,2010, S. 79–88.