Преподаватели

Е-мейл адрес

Кабинет

Служебен    телефон

проф. дфн Клео Стефанова Протохристова –  ръководител катедра cleoproto@uni-plovdiv.bg 231 032/ 261 345
доц.   д-р Живко Желев Иванов – декан zhivanov@uni-plovdiv.bg 347 032/ 261 489
доц.   д-р Елена Славова Гетова egetova@uni-plovdiv.bg 250 032/261 262
доц.   д-р Иван Тодоров Русков ivruskov@uni-plovdiv.bg 242 032/ 261 275
доц. д-р Мила Димитрова Кръстева mkrasteva@uni-plovdiv.bg 216 032/ 261 476
доц. д-р Светла Кирилова Черпокова cherpokova@uni-plovdiv.bg 231 032/ 261 345
доц. д-р Татяна Иванова Ичевска ichevska@yahoo.com 250 032/261 262
гл. ас. д-р Аделина Любомирова Странджева adastr@uni-plovdiv.bg 242 032/ 261 275
гл. ас. д-р Дияна Василева Николова dianik@uni-plovdiv.bg 347 032/ 261 227
гл. ас. Младен Цветанов Влашки mvlashki@uni-plovdiv.bg 347 032/ 261 227
гл. ас. д-р Гергина Василева Кръстева – академичен съветник на спец. БЕАЕ за 1-ви   и 4-ти курс g.krysteva@gmail.com 250 032/261 262
гл. ас. д-р Соня Красимирова Александрова sonyaaleksandrova@uni-plovdiv.bg 347 032/ 261 227
ас.  д-р Здравко Трифонов Дечев zetridy@abv.bg 242 032/ 261 275
гл.   експерт Стефка Иванова Видева svideva@uni-plovdiv.bg 216 032/ 261 476