Home > Здраве > 31 май – Международен ден без тютюн

31 май – Международен ден без тютюн

May 31st, 2011

Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация е първият международен договор за обществено здраве в света, влязла в сила през месец февруари 2005 година.

Днес РККТ е ратифицирана от 172 страни от целия свят. Тя има за цел да предпази настоящите и бъдещите поколения от консумацията на тютюн и излагане на тютюнев дим. Република България е ратифицирала РККТ в края на 2005 г.

Реализацията на дейностите по Конвенцията се осъществява от Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България. В рамките на програмата през 2005 г.бяха създадени 28 кабинета за отказ от тютюнопушене към Регионалните здравни инспекции (бивши РИОКОЗ), като работещите в тях периодично са обучавани.

През 2008 г. стартира Национална линия за отказ от тютюнопушене с универсален номер 0700 10 323 и интернет страница на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето www.aznepusha.bg.

През 2007 г. бе извършено национално представително изследване по поръчка на Министерството на здравеопазването и реализирано от Националния център за опазване на общественото здраве. Проучено беше разпространението на тютюнопушенето сред населението от 25 до 64 години, в резултат на което се установи, че в България пушат 52% от мъжете и 38,1% от жените.

 

Categories: Здраве Tags:
Comments are closed.