Home > Conspiracy Theory > Истината за академичното облекло

Истината за академичното облекло

December 10th, 2011

АЗ, ВЪЗПИТАНИКЪТ на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”,
като навлизам в редовете на българската интелигенция,
СЕ ЗАКЛЕВАМ:
– да пазя името на университета,
който разкри пред мен света на науката;
– да защитя достойно професионалната си подготовка;
– да използвам научните си познания единствено за добро,
за напредък,
за хуманизация на света;
– да съдействам за издигане на човека
като висш критерий за всяка научна и социална дейност;
– да утвърждавам в себе си и в обществото
основните принципи на човешкия морал;
– верен на своя народ,
да допринеса с труда си за неговото по-добро бъдеще;
– да бъда достоен гражданин на Отечеството си!
ЗАКЛЕХ СЕ!

Това е Галилеевата клетва, която всеки абсолвент във всяко едно висше учебно заведение полага, когато завърши своето висше образование. На 7 януари 1989 г. на едноименния площад пред църквата “Санта Кроче” във Флоренция, където е погребан Галилео Галилей, се e състоял митинг в негова чест. Тогава прозвучава призив да се въведе във всички университети и институти Галилеева клетва, подобна на Хипократовата – да се произнася тържествено обещание за използване на науката единствено за борба с болката и страданието, в името на хуманизацията на света. Радостно е, че това е вече утвърдена традиция в Пловдивски уни­вер­си­тет, който е откликнал на този хуманен призив.

Дипломирането на студентите или т.нар. “промоция” (бел. ред. – все още ми звучи супер странно) е емоционален ден, както за студентите така и за преподавателите. Всички се обличат тържествено в т.нар. “академично облекло”, звучи студентският химн и най-важното – студентите получават своите дипломи. Оказва се, че малко хора до сега са се запитвали, от къде идва традицията да се обличат тоги и квадратните шапки в този ден. Много хора и до ден днешен не знаят. От малкото, които знаят съм убеден, че дори и те не са подозирали, за някои аспекти относно истината за т.нар академично олекло.

За да разкрием историята на академичните облекла следва да се върнем 7-8 столетия назад към 11-12 век, когато в Европа се създават и укрепват първите университети в Париж и Болоня, а малко по късно и Университетите в Оксфорд и Кеймбридж.

Получаването на академична степен по това време преминава през същите етапи както в занаятчийските гилдии (където степените са също три – чирак, калфа и майстор). Не е много ясно и засега не е установено кога се е появила титлата доктор, като по висша от тази на магистър, но през 12 век в Университетите в Париж и Болоня те са присвоявани, а в Оксфорд тяхното присвояване започва през 1184 година.

По това време облеклото е било доста по различно от днешното, но горното облекло за всички е било вид роба (наподобяващо днешната тога). Различните съсловия са украсявали връхната дреха по различен начин. Елегантността е зависела от ранга и богатството. Тогата с много варианти се е запазила до 16 столетие. След тази дата тя е рядко носена, но се е запазила за определени професионални съсловия. След края на 17 век само официални лица (главно адвокати и съдии) носят тоги. По същото време (14-15 век) се появява качулката, която претърпява още по големи изменения за да се достигне до отделна шапка и качулка. След 16 век качулка се носи само от духовни и академични лица, като тя е елемента в облеклото, който подчертава степента на академичното лице или ранга на духовенсвото. През късното средновековие се появяват и първите правила и описания за облекло в английските университети, позволяващи да се различават степени и факултети.

В американските университети в резултат на английското академично наследство шапките и тогите се използуват от колониално време, особено в университетите в Ню Йорк, Пенсилвания, Колумбия, Йеил. Около 1885 година се подема широка кампания сред студентите по време на церемонии да се носят академични облекла. Факултетите на университетите много бързо одобряват тези практични и изпълнени с достойнство дрехи за церемонии и особено за връчване на дипломи и академични степени. Много скоро те са възприети и от членовете на академичното тяло. През 1895 година е организирана специална комисия, която изработва и представя пред академичната общност правилата за изработка и носене на академични облекла. Тези правила определят изискванията за тоги, шапки, качулки, пискюли, цветове и материали от които се изработват. От 1895 година тези правила са били променяни няколко пъти, като последния е бил през 1959 год. Най – големи промени са били направени в областта на използваните материали- по-леки, с по ярки цветове.

Според възприетите правила има три вида тоги-бакалавърски, магистърски, докторски. Черната шапка се носи от всички степени, но само докторите могат да носят златисто жълт пискюл. Страната от която се носи пискюла също има значение, но е прието да се носи от ляво (left), тъй като вие “напускате университета” (have left the university). Качулката е един от важните елементи на академичното облекло в американските университети. Тя позволява да се разпознаят бакалаври, магистри, доктори, както и да се разпознае университета, който е присвоил степента.

Още по-малко известна и по-интересна е символиката на квадратната шапка, която се свързва с тайните общества и масоните. Като се има предвид, че всъщност масон (mason) означава “зидар”, а “freemasonary” може да се прведе като “гилдия на свободните зидари”, не е изненада, че самата шапка носи името mortar-board, което в певод то английски буквално означава “маламашка”. Маламашката е модификация на четириъгълната, църковна biretta носена от кардинали и епископи. Biretta-та е признат символ на майсторство и е подходяща шапка за възпитаници. За академични цели, горната част на шапката се е разширила до такава степен, че да може да се поддържа във въздуха и предпазва от падане пред лицето. Тази подкрепа била под формата на квадратно парче картон. С последващи изменения на корона става плоска и квадратна, с кепе беше монтирано отдолу. Разбира се, горната част на шапаката се нарича маламашка, защото прилича на квадратните дъски, които зидарите (masons) използвали, за да пренасят и нанясят хоросан.

Облечени на завършването със шапка (кепе), вие се присъединявате към общност с многовековна история на солидарност и постижение. Вашата шапка показва членството ви историческа традиция на учени, датираща още от Средновековието. Точно като и тогата, тя е част от историята. Шапката се нарича маламашка и е част от дизайна на шапки, носени от дюлгери и зидари през Средновековието. Плоската повърхност има практическо значение – място където се трупа на цимент или хоросан, необходим за слепването на тухли или камъни. Символиката е да се достигне до вашата “маламашка”, или тази на партньора ви, с мистрия за “разпространението на хоросан между тухлите”. Човек, който е спечелил (заслужил) “маламашка” е обучен член на стара гилдия на древни изкуства, както и маламашката показва гордостта му от постъпването му (изтъргуването му) в тази гилдия.

На иврит думата “кепе” (kippah) означава “купол”. Колкото и да е странно, шапки във формата на купол се носят от папи, кардинали, православни равини, и всъщност произлиза от гръцката шапката на Хермес, гръцко божество на ума. Търговията, богатството, гимнастиката, хитростта, мъдростта и проницателността са били на почит и празнувани в негова чест. Хермес има важно значение и за масоните. За тях той е “бог” на мъдростта, също така известен като Тот или Сет.

Някои автори, като Джордан Максуел, твърдят, че черната тога се свързва със култа към Сатурн. Когато получавате степен за висше образование (бакалавър, магистър или доктор), носейки масонска шапка-маламашка и челна тога от култа към Сатурн, вие ставате Alumni (от англ. “възпитаник на университет”) или Illumini.

Съдиите и римските католически свещеници също традиционно носят черни тоги. Съдиите имат масонски чук или чукчето, с което те удрят, за да обявят повелята на закона. Идеята на закона идва от библейските десет Божи заповеди, изписани на камък и за това се казва, че се “нарушава” (на англ. “break the law”) закона. Съдиите винаги седят на висока платформа, на три нива, представляващи първите три сини степени на масонството (бел. ред. – Като се замисля и в управлението на един факултет влиза деканско ръководство, което е на три нива – декан и двама заместник-декани. Може би за това те не носят шапки-маламашки?!).

Когато говорим за “масонско образование,” трябва да се има предвид, че става въпрос едновременно за образование, морална поука, духовно просветление и интелектуален растеж, така че човек да може да су учи и да се усъвършенства. Но това не е трябва да е самотно занимание, защото преди всичко масонството е братство. Идеята на масоните се  обяснява, чрез символиката на “кошера”, който не ще се стреми да добави към общия запас от знания,  безполезен член на обществото и недостоен за грижата и закрилата на масоните. Масонството се разкрива чрез ритуалите (бел. ред. – Също както церемонията по връчването на дипломите на студентите по своята същност е ритуал. Носят се специални дрехи с определена символика, произнася се на глас клетва, хората се изправят, слушайки химни с определено значение и т.н.). Тези вековни церемонии са рамка, или по-точно, картата, която всеки масон може да следва в неговото търсене на истината. Днес масонството представлява инструкции за всички, представени в алегория и символика. Тъжно е, че малко хора изглежда разбират или не искат да разберат, че тази сила е разпространена навсякъде и бива пренебрегвана от обикновения човек. В най-основното задължение на всеки един от нас – обучението ни, ние днес сме значително неинформирани (или дезинформирани). И най-лудото нещо, е че ритуалите и символиката ни разкриват всичко и дори ни казва какво да правим. Търсенето на познания е лично начинание на всеки един от нас, но има хора, могат да ви помогнат по пътя. Целта на образованието, както и целта на масонството е хората да се трудят заедно в попълване на “общият запас от знания” в преследване на истината.

Източници:

http://www.uchilishte.com/02/980-86-11/history.html
http://www.bitesizecanada.org/cause_18.htm
http://www.ehow.com/how_4743908_wear-graduation-cap.html
http://www.ltradio.org/articles/?admin=linkto&link=258
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/atlantean_conspiracy/atlantean_conspiracy37.htm
http://www.masonicdictionary.com/education3.html 

Categories: Conspiracy Theory Tags:
Comments are closed.