Monthly Archives: ноември 2019

Курс за чуждестранни студенти от българска народност

 • Вие сте студент от Украйна, Молдова, Румъния, Казахстан, Сърбия, Черна Гора, Македония.
 • Разбирате български език, но ви е трудно да говорите и пишете правилно.
 • Имате нужда от езикови консултации с преподавател при подготовката за изпити и писането на курсови работи.

Този курс е за Вас!

Курсът по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК е с продължителност един семестър (60 учебни часа), като занятията се провеждат в удобно за вас време, съгласувано с преподавателя.

Специални цени за студенти от българска народност:

 • 180 лв. на човек в група до 3 души.
 • 120 лв. на човек в група до 10 души.
 • 90 лв. на човек в група до 15 души.

Срок за записване: 15 ноември 2019 г.

За допълнителна информация и записване:

Нова сграда (бул. България 236)
каб. 409 – Таня Нейчева
тел. 032 261 789

Курсове по български език за студенти по програма „Еразъм“

Bulgarian language courses for ERASMUS students

За втория семестър на 2019-2020 за студентите по програма „Еразъм“ ще бъдат организирани следните курсове по български език:

Курсове за филолози:

 • Българска граматика А2
 • Българска граматика В1
 • Българска граматика В2
 • Български реалии
 • Специализиран български език (за хуманитаристи / педагози / икономисти / юристи и т. н.)
 • Създаване на текст – творческо и научно писане
 • Делово общуване
 • Българска разговорна реч (конверзация)

Курсове за нефилолози:

 • Български език А2
 • Български език В1
 • Български език В2
 • Български реалии
 • Специализиран български език (за педагози / икономисти / юристи и т. н.)

*Можете да се запишете в повече от един курс.

**Студентите от нефилологически специалности ще получат кредити за курс по български език, ако той е предварително утвърден в програмата им.

По-подробна информация за курсовете:

Втори семестър на 2019-2020 година (февруари – май).

Bulgarian language courses for ERASMUS students

The following Bulgarian language courses will be organized in the second semester of 2019-2020:

For students in Philological Studies:

 • Bulgarian Grammar А2
 • Bulgarian Grammar В1
 • Bulgarian Grammar В2
 • Bulgarian Realia
 • Bulgarian Language for Specific Purposes (for students in Humanities)
 • Text Creation – Creative and Academic Writing
 • Business Correspondence
 • Bulgarian Spoken Language (Conversation)

For students in Non-philological Studies:

 • Bulgarian Language А2
 • Bulgarian Language B1
 • Bulgarian Language B 2
 • Bulgarian Realia
 • Bulgarian Language for Specific Purposes (for students in Pedagogics, Economy, Law…)

*You can enroll in more than one course.

**For non-philological students. You will receive credits for a Bulgarian language course if it is pre-approved in your program.

 

Detailed information about the courses:

Second semester of 2019-2020 (February – May).