Monthly Archives: октомври 2019

Откриване на учебната година

На 7 октомври 2019 г. бе тържествено открита новата академична година в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Тържеството се проведе в Заседателната зала на университетския корпус на бул. „България“ № 236 в присъствието на новозаписаните студенти от подготвителен курс (граждани на Гърция, Турция и Италия) и техните родители.

Директорът на Департамента доц. д-р Красимира Чакърова поднесе кратко приветствие, след което представи преподавателския екип: гл. ас. д-р Мария Мицкова, преп. Мария Пенева-Халилова, преп. Мая Булут и хон. преп. Соня Русева.

В церемонията по откриването се включиха и бивши студенти в подготвителния курс към ДЕСПЧС (понастоящем студенти от различни специалности в ПУ и в други висши училища), които бяха дошли специално, за да поздравят своите преподаватели и да се запознаят с новите курсисти.