Monthly Archives: юни 2020

ГОДИШНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Уважаеми студенти,

С оглед спецификата на дистанционното обучение, осъществено в условията на пандемията от COVID-19, Ви уведомявам, че годишната изпитна сесия, в рамките на която е включен държавният изпит по български език (за всички групи), както и изпитите по дисциплините Лингвостранознание, Увод в специалността, Информационни технологии, Математика и Биология, ще бъде проведена в периода 8 – 20 септември 2020 г. (точните дати ще бъдат обявени допълнително).

Студентите, които не са положили успешно семестриалния изпит по практически български език, следва да се явят на поправителен изпит на 28 август.

Всички изпити ще бъдат присъствени.

Държавният изпит по български език ще съдържа два модула: писмен и устен. Оценяването ще се извършва от комисия. Непосредствено преди изпита (от 31 август до 5 септември) ще се проведе кратък интензивен курс (40 ч.), в рамките на който ще бъде направен преговор на учебния материал с цел да се улесни Вашата подготовка. Участието Ви в този курс е задължително.

Студентите, които по различни причини до момента не са се включили в дистанционното обучение, трябва да осъществят контакт с преподавателите си по отделните дисциплини, за да уточнят начина за отработване на пропуснатите часове.

Желаем Ви здраве и успехи!

Директор на Департамента:

доц. д-р Красимира Чакърова