Monthly Archives: октомври 2022

ДЕСПЧС откри новата учебна година

На 10 октомври 2022 г. тържествено беше открита новата учебна година в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти.

Директорът на ДЕСПЧС, доц. д-р Красимира Чакърова, поздрави новозаписаните студенти и им пожела успехи в изучаването на българския език.

През 2022-2023 г. в ДЕСПЧС ще се обучават над 100 студенти и курсисти от Гърция, Турция, Индия, Италия, Германия, Белгия, Испания, Португалия, Украйна, Северна Македония, Албания и др.