Monthly Archives: февруари 2022

ВНАСЯНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ

Уважаеми студенти, можете да внесете таксата за втория семестър по следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк,
Клон Батенберг
гр. Пловдив
IBAN: BG68UNCR75273454632000
SWIFT BIC: UNCRBGSF
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Основание за плащане: Факултетен №, име и фамилия

*Факултетния си номер можете да видите на първата страница на студентската си книжка (до снимката)

ИЛИ

на каса (в брой – лева; или с карта):

  • в касата на Ректората, ул. Цар Асен 24, 1 етаж („Каса“)
  • в касата в Нова сграда, бул. България 236, 1 етаж („Каса“)

Краен срок: 15 март 2022 г.

След като внесете таксата, молим ви да изпратите копие от платежния документ на госпожа Таня Нейчева:

neycheva@uni-plovdiv.bg
Viber: +359 885 40 71 71
Messenger: Таня Нейчева

Ако срещнете някакви затруднения при плащането, свържете се с Таня Нейчева.

Разписание на занятията за ВТОРИЯ СЕМЕСТЪР на 2021-2022 г.

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС

Група: Педагогика и психология

9:00-13:30
понеделник Български език
вторник Български език
сряда Увод в специалността
четвъртък Увод в специалността
петък Увод в специалността

 

Група: Икономика (А)

9:00-13:15 16:00-18:15
понеделник Български език
вторник Български език
сряда Математика
четвъртък
петък Математика

 

Група: Икономика (Б)

9:00-13:15 13:30-15:45 16:00-18:15
понеделник Български език
вторник Български език
сряда Български език Математика
четвъртък Български език
петък Математика Български език

 

Група: Математика и Информатика

9:00-13:15 13:30-15:45 16:00-18:15
понеделник Български език
вторник Български език
сряда Български език Математика
четвъртък Български език
петък Математика Български език

 

Група: Биология и Химия (А)

9:00-13:15
понеделник Български език
Биология (15:00-18:00)
вторник Български език
Биология (15:00-18:00)
сряда
четвъртък
Биология (16:00-18:15)
петък

 

Група: Биология и Химия (Б)

9:00-13:15 13:30-15:45
понеделник Български език
Биология (15:00-18:00)
вторник Български език
Биология (15:00-18:00)
сряда Български език
четвъртък Български език
Биология (16:00-18:15)
петък Български език

 

Група: Хуманитаристика

9:00-13:30
понеделник Български език
вторник Български език
сряда Български език
по специалността
четвъртък Български език
по специалността
петък Български език
по специалността