Monthly Archives: декември 2021

Нова група в Подготвителен курс

На 13 декември 2021 стартира нова група в Подготвителния курс по български език.

Преподаватели: гл. ас. д-р Мария Мицкова и преп. Мария Пенева-Халилова.

Занятията ще се провеждат онлайн в платформата Google Classroom и Meet.

Седмично разписание на занятията по български език:
понеделник – петък от 9:00 – 13:30 (българско време, GMT+2).

Даваме възможност към групата да се присъединят и други чужденци, които не са студенти, но желаят да изучават интензивно български език.

За допълнителна информация пишете на адрес neycheva@uni-plovdiv.bg