Monthly Archives: октомври 2020

Инструктаж във връзка с предпазване от COVID-19

ИНСТРУКТАЖ

Във връзка с предпазване от коронавирус (COVID-19) на работното място,
съгласно заповед на ректора № Р33-5170/26.10.2020

 1. Всички работещи да спазват стриктно разпоредбите и правилата в следващите заповеди, които ще бъдат качвани на официалния сайт / поставяни на видно място на информационни табла / разпращани по имейл.
 2. Въвежданите разпоредителни и ограничителни мерки се прилагат за всяко работно място и във връзка с всеки един контакт, както между работещите, така и със студенти, партньори и всички трети лица.
 3. Всички работещи, влизащи в пряк контакт с трети лица, да носят маски и лични предпазни средства. При изпълнение на служебните си задължения всеки един да е на максимално възможно разстояние от колегите си.
 4. Погрижете се работното място да е чисто, подредено и хигиченично; проветрявайте помещенията редовно.
 5. Повърхностите (бюра, маси, други) и предметите (телефони, клавиатури), както и дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление трябва да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант.
 6. Насърчете работещите, сътрудниците и студентите да мият ръцете си редовно и добре, да използват дезинфектантите в санитарните помещения и където още са поставени.
 7. Поставете диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места из работното място. Погрижете се да бъдат пълнени редовно.
 8. Поставете на видно място материали, които насърчават миенето на ръце; обърнете се към местната служба по здравеопазване РЗИ или потърсете такива на www.WHO.int .
 9. Погрижете се работещите и външни хора да имат достъп до места, където могат да измият ръцете си с вода и сапун/дезинфектант.
 10. Поставете на видно място плакати, указващи поддържане на добра респираторна хигиена на работното място и я насърчавайте.
 11. Погрижете се на работното място да имате на разположение защитни маски, шлемове, както и хартиени кърпички, за онези, които започнат да чувстват симптоми на хрема или кашлица, докато са на работа. Осигурете кошчета с капаци, където да могат да се изхвърлят кърпичките и маските, добрата респираторна хигиена предотвратява разпространението на COVID-19.
 12. Избягвайте събиране на големи групи през работно време и през почивките; груповото идване / отиване на работа.
 13. Посъветвайте работещите, преподавателите и студентите да проверяват редовно съветите за пътуване, публикувани от националните власти, преди да пътуват в командировка.
 14. Информирайте работещите, преподавателите и студентите си, че всеки, който има дори лека настинка, или температура, е препоръчително да си остане у дома. Това важи и за хора, които са взели обикновени медикаменти като парацетамол / ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, които могат да прикрият симптомите на зараза.
 15. Ясно информирайте работещите, преподавателите и студентите си за задължението им да уведомяват при положителен тест за COVID-19, както и за правото им на отпуск по болест / карантина.

Изготвил: инж. Фани Петрова, дл. лице по БЗ

23.10.2020 г.

Откриване на учебната година 2020-2021

Скъпи студенти от Подготвителния курс по български език,
уведомяваме ви, че официалното откриване на учебната
година ще се проведе
на 19 октомври 2020 г., понеделник,
от 10:00 часа,
224 зала, 2 етаж
Нова сграда на университета, бул. България 236

Dear students of the Preparatory Course in Bulgarian Language,
we would like to inform you that the official opening of the academic year will take place
on October 19, 2020, Monday,
from 10:00,
in room 224, 2 floor,
New University Building, 236 Bulgaria Blvd.