Monthly Archives: юни 2022

Записване в ПЪРВИ курс след завършен ПОДГОТВИТЕЛЕН курс

На вниманието на студентите, които завършват ПОДГОТВИТЕЛЕН курс през 2021-2022 г. и продължават следването си в ПЪРВИ курс като чуждестранни студенти.

Необходими документи за записване в ПЪРВИ курс:

  • Българска лична карта (Удостоверение за временно пребиваване).
  • Удостоверение от РУО с приравнени оценки от дипломата за средно образование.
  • Свидетелство за завършен подготвителен курс.
  • От книжарницата: Комплект за записванедоговор за платено обучение (4 бр.)
  • 4 снимки паспортен формат (3,5 х 4,5).

Записването става при инспектор Филка Чавдарова – Ректорат (ул. Цар Асен 24), стая 207.

Срок за записване: 30 септември 2022 г.

ДАТИ ЗА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ – ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС

Поправителна сесия:

Български език – 7 септември 2022

Увод в специалността – 8 септември 2022

Лингвостранознание на България – 9 септември 2022

Ликвидационна сесия:

Български език – 12 септември 2022

Увод в специалността – 13 септември 2022

Лингвостранознание на България – 14 септември 2022