Monthly Archives: март 2020

Важно съобщение / Important announcement

Скъпи студенти,

На основание на чл. 21, ал. 1. от АПК и чл. 32, ал. 1 от ЗВО във връзка с обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение на територията на страната, считано от 13 март 2020 г., и във връзка със заповед РД-01-124/03.02.2020 на министъра на здравеопазването, ректорът на Пловдивския университет издаде заповед № P33-1328 от 13 март 2020 г., съгласно която аудиторните занятия (лекции и семинари) се отменят от 13.03.2020 до 29.03.2020 г..

През този период обучението ще продължи в дистанционна форма, подробна информация за която ще получите от Вашите преподаватели.

Надяваме се скоро сложната ситуация да бъде преодоляна и да се срещнем отново в Пловдив.

Бъдете здрави!

Директор на Департамента:

доц. д-р Красимира Чакърова

………………………………………………………………………………………..

Ателие за изработка на мартеници

На 26.03.2020 г. в Депаратамента се проведе станалата вече традиционна Работилница за правене на мартеници. На нея чуждестранните студенти се запознаха с обичая Баба Марта и с народните вярвания, свързани с началото на пролетта. В празничната и весела атмосфера те завиха бял и червен конец за здраве, щастие и късмет.