ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

ТЕСТОВЕ ЗА САМОПРОВЕРКА НА СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА

Вие сте чуждестранен гражданин, изучаващ български език, и искате да проверите на какво равнище сте овладели лексиката и граматиката на този език, както и уменията си да четете и слушате с разбиране.

Предлагаме на Вашето внимание една добра възможност да тествате самостоятелно степента на владеене на български език (А2, В1 или В2) съгласно Европейската езикова рамка.

Тестовете са анонимни, а резултата можете да получите веднага след попълването им. За достъп до отделните тестови формуляри последвайте следните линкове:

 

Ако получените резултати не Ви удовлетворяват, бихте могли да усъвършенствате подготовката си в нашия Департамент, който предлага разнообразни курсове.

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!