Monthly Archives: ноември 2022

Курсове по български език за бежанци

ДЕСПЧС организира онлайн курс по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за бежанци на преференциална цена (50% от стандартната такса).

Предлагаме два варианта:

А. Вечерен курс за начинаещи (120 учебни часа) с продължителност 10 учебни седмици.
Разписание на занятията – три пъти седмично по 4 учебни часа.
Очаквано ниво на владеене на български език в края на курса – А2.
Такса: 300 лв.

Б. Вечерен курс за начинаещи (60 учебни часа) с продължителност 5 учебни седмици.
Разписание на занятията – три пъти седмично по 4 учебни часа.
Очаквано ниво на владеене на български език в края на курса – А1.
Такса: 150 лв.

При наличие на желаещи са възможни и други варианти (по-високо ниво, различно разписание на занятията и т.н.).