Monthly Archives: септември 2021

ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА 2021-2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Скъпи студенти от подготвителния курс по български език!

Официалното откриване на учебната година ще се проведе

на 4 октомври 2021, понеделник, от 10:30 часа

в зала 224, Нова сграда на Пловдивския университет, бул. България 236.

Dear students of the Bulgarian language preparatory course!

The official opening of the school year will take place

on October 4, 2021, Monday, from 10:30 p.m.

in hall 224, New building of the University of Plovdiv, 236 Bulgaria Blvd.