редовен докторант по история на новобългарския книжовен език.

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова.

През 2012 г. е отчислена с право на защита.

 

редовен докторант по съвременен български език (синтаксис).

Научен ръководител: доц. д-р Петя Николова Бъркалова.

През 2013 г. е отчислена с право на защита.

 

редовен докторант по съвременен български език (морфология).

Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова.

Отчислена е с право на защита през 2014 г., а през 2015 г. успешно защитава дисертация и придобива степента “доктор по филология”.

 

редовен докторант по съвременен български език. (диалектология).

Научен ръководител: чл.-кор. проф. д.ф.н. Тодор Апостолов Бояджиев.

През 2014 г. е отчислен с право на защита.

 

редовен докторант по история на новобългарския книжовен език.

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова.

Отчислена е с право на защита през 2015 г. Няколко месеца по-късно през същата година успешно защитава дисертация и придобива степента “доктор по филология”.

 

редовен докторант по съвременен български език (морфология).

Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова.

През 2016  г. е отчислена с право на защита, а на 3 октомври 2022 г. успешно защитава дисертация и придобива степента “доктор по филология”.

 

редовен докторант по съвременен български език (морфология).

Научен ръководител: доц. д-р Константин Иванов Куцаров.

Отчислена е с право на защита през 2016 г., а през 2017 г. успешно защитава дисертация и придобива степента “доктор по филология”.

 

редовен докторант по съвременен български език (морфология).

Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова.

През 2017 г. е отчислен с право на защита. На 26.06.2018 г.  успешно защитава дисертация и придобива степента “доктор по филология”.

 

редовен докторант по съвременен български език (морфология).

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Вера Тервел Маровска.

През 2018 г. е отчислена с право на защита, а на 27 април 2023 г. успешно защитава дисертация и придобива степента “доктор по филология”.

 

  • Димитър Паунов Георгиев

редовен докторант по съвременен български език (синтаксис).

Научен ръководител: доц. д-р Петя Николова Бъркалова

През 2018 г. е отчислен с право на защита, а на 11 юли 2019 г. успешно защитава дисертация и придобива степента “доктор по филология”.

 

редовен докторант по съвременен български език (морфология).

Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова.

През 2021  г. е отчислена с право на защита, а на 16 октомври 2023 г. успешно защитава дисертация и придобива степента “доктор по филология”.

 

редовен докторант по съвременен български език (морфология).

Научен ръководител: доц. д-р Константин Иванов Куцаров.

През март 2020 г. е отчислена с право на защита, а на 16 октомври същата година успешно защитава дисертация и придобива степента “доктор по филология”.

 

редовен докторант по съвременен български език (синтаксис).

Научен ръководител: доц. д-р Петя Николова Бъркалова

През март 2020 г. е отчислена с право на защита, а на 1 март 2021 г. успешно защитава дисертация и придобива степента “доктор по филология”.

 

редовен докторант по история на новобългарския книжовен език.

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Диана Петрова Иванова.

През 2020 г. е отчислена с право на защита, а на 5 април 2021 г. успешно защитава дисертация и придобива степента “доктор по филология”.

 

редовен докторант по съвременен български език (морфология).

Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова.

 

редовен докторант по съвременен български език (морфология).

Научен ръководител: доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова.