С дълбока скръб съобщаваме, че на 31 януари 2019 г. ни напусна

един от най-талантливите български езиковеди, дългогодишният ректор на ПУ “Паисий Хилендарски”

проф. д.ф.н. Иван Куцаров

Любим преподавател на поколения филолози, забележителен учен хуманитарист, доайен на Пловдивската лингвистична школа, проф. д.ф.н. Иван Куцаров бе истинско въплъщение на думата Учител. Умееше не просто да разкрива тайните на езика, но и да вдъхновява своите студенти и колеги, да ги увлича по пътя на научното познание в търсене на неразгаданите пространства на българското слово. Той вярваше в своите студенти, както малцина го правят. Умееше да им дава криле, да стимулира първите им стъпки в науката. И се радваше, когато успяват. Беше колоритна и харизматична личност. Незабравим и незаменим Човек.

Проф. Куцаров е един от най-известните у нас и в чужбина български лингвисти. Научното му творчество е впечатляващо не само по обем, задълбоченост и тематично многообразие, но и заради новаторските идеи и забележителните приноси в българската граматика и в славянското езикознание.

Авторитетът и признанието на проф. Иван Куцаров в национален и международен мащаб намират отражение в дейността му като заместник-председател на ЦС на Съюза на българистите, председател на Комисията по българистика при МОН, член на Президиума на ВАК, дългогодишен член на Специализирания научен съвет при ВАК и на Международната комисия по граматически анализ към Международния комитет на славистите. Огромен е приносът му за утвърждаване на авторитета на Филологическия факултет и на Пловдивския университет като декан на факултета и ректор на висшето училище.

Загубата ни е непрежалима. Разделяме се с изключителен професионалист, всеотдаен колега и приятел.

Да е светла паметта ти, Учителю! Оставаш сред нас…