На 3 октомври 2022 г. ни напусна забележителният учен и преподавател

чл.-кор. проф. д-р Тодор Апостолов Бояджиев

(1931 – 2022)

Той беше приемник и продължител на най-добрите академични традиции в българското езикознание. Професионалната му биография се отличава с богат творчески, преподавателски и организаторски опит, а научните му интереси са разностранни. Непреходни остават многобройните му трудове в областта на съвременния български език и в частност на българската фонетика, диалектология и лексикология: „Говорът на с. Съчанли, Гюмюрджинско“, „Говорът на тракийските преселници в с. Орешак“ и „Български говори в Западна (Беломорска) и Източна (Одринска) Тракия“, „Българска фонетика“ (съвместно с Димитър Тилков), „Българска лексикология“, „Съвременен български език“ (съвместно с Ив. Куцаров и Й. Пенчев) и др. В паметта на филологическата общност проф. Тодор Бояджиев ще остане като образец на академична нравственост, оригинално мислене, научна отговорност и преподавателска всеотдайност.

Професионалната биография на проф. Бояджиев включва дългогодишна преподавателска работа в редица университети, сред които е и Пловдивският университет. От 1998 до 2015 год. проф. Т. Бояджиев е част от Катедрата по български език.  През този период той се превърна в учител и вдъхновител на езиковеди от различни генерации. Като преподавател по българска диалектология, фонетика и лексикология споделяше своите знания и опит с поколения студенти, дипломанти и докторанти. Неговата отдаденост на науката, диалогичност и широка ерудиция остават пример за всички, които работят в сферата на българското езикознание. Признание за заслугите му към пловдивската българистика е връченото през 2011 г. почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Личността и професионалният път на професор Тодор Бояджиев оставят незаличима следа в историята на Катедрата по български език. Благодарим му за всеотдайната работа, завещаното знание, човешката доброта и топлото колегиално отношение!

Сбогом и поклон, професоре!

От академичната общност на Филологическия факултет

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“