С голямо прискърбие съобщаваме, че на 23 март 2022 г. внезапно ни напусна

проф. д.ф.н. Руселина Ницолова

(1940 – 2022)

Проф. Руселина Ницолова е родена на 23 декември 1940 г. във Видин. Завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с който е свързан и професионалният ѝ път. Тя е автор на над 160 публикации в областта на морфологията и синтаксиса на съвременния български език, сравнителната граматика на славянските езици, семантиката, прагматиката, социолингвистиката и др. Научното ѝ творчество е високо ценено не само у нас, но и в чужбина. Била е лектор в почти всички славистични центрове в Европа – Берлин, Лайпциг, Франкфурт на Майн, Кьолн, Прага, Стокхолм, Варшава, Упсала, Осло, Гьотеборг и др. Член е на Комисията за граматичен анализ към Международния комитет на славистите. През 2016 г. е удостоена с Почетен знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Световна известност имат приносните ѝ трудове „Прагматичен аспект на изречението в българския книжовен език“ (1984 г.) и „Българска граматика. Морфология“ (2008 г.). През 2017 г. граматиката е преведена на английски език и е публикувана от авторитетното немско издателство Frank & Timme: заслужено признание за респектиращия талант на авторката при описанието на българската морфологична система.

Смъртта на проф. Руселина Ницолова е тежка и непрежалима загуба. Напусна ни един от най-забележителните лингвисти на нашето време, проникновен изследовател на българския език, вдъхновяващ учител на поколения филолози. Ще ни липсват задушевните срещи и разговори, обаянието и топлината на една изключителна личност. Но остава безсмъртно словото, което тя ни завеща.

Дълбок поклон пред светлата ѝ памет!

 

От академичната общност на Филологическия факултет

в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“