Category Archives: Новини

Разписание на учебните занятия за ВТОРИЯ семестър на 2020-2021 г.

Подготвителен курс

Студенти по ПМС №103 и №228

Разписание на учебните занятия

за втория семестър на учебната 2020/2021 г.

Група 1А (начинаещи) – С. Русева
Вторник – 16:30-18:00
Сряда – 12:00 – 13:30
Четвъртък – 15:00 – 18:00

Група 1Б (начинаещи) – В. Георгиева
Понеделник – 15:00-18:00
Петък – 14:45-17:45

Група 2А (напреднали) – С. Русева
Петък – 15:00-18:00

Група 2 Б (напреднали) – В. Георгиева
Петък – 9:00-12:00

 

ERASMUS +

Bulgarian language course – beginners (A0)
Tuesday, 12:00 – 15:00
Google Classroom – https://classroom.google.com/u/0/c/MTU3OTU1ODM3Mjgz?cjc=25ukcbr

Bulgarian language course – beginners (A1)
Mondayq 14:00 – 17:00
Google Classroom

ГОДИШНА ИЗПИТНА СЕСИЯ

Уважаеми студенти,

С оглед спецификата на дистанционното обучение, осъществено в условията на пандемията от COVID-19, Ви уведомявам, че годишната изпитна сесия, в рамките на която е включен държавният изпит по български език (за всички групи), както и изпитите по дисциплините Лингвостранознание, Увод в специалността, Информационни технологии, Математика и Биология, ще бъде проведена в периода 8 – 20 септември 2020 г. (точните дати ще бъдат обявени допълнително).

Студентите, които не са положили успешно семестриалния изпит по практически български език, следва да се явят на поправителен изпит на 28 август.

Всички изпити ще бъдат присъствени.

Държавният изпит по български език ще съдържа два модула: писмен и устен. Оценяването ще се извършва от комисия. Непосредствено преди изпита (от 31 август до 5 септември) ще се проведе кратък интензивен курс (40 ч.), в рамките на който ще бъде направен преговор на учебния материал с цел да се улесни Вашата подготовка. Участието Ви в този курс е задължително.

Студентите, които по различни причини до момента не са се включили в дистанционното обучение, трябва да осъществят контакт с преподавателите си по отделните дисциплини, за да уточнят начина за отработване на пропуснатите часове.

Желаем Ви здраве и успехи!

Директор на Департамента:

доц. д-р Красимира Чакърова

Ателие за изработка на мартеници

На 26.03.2020 г. в Депаратамента се проведе станалата вече традиционна Работилница за правене на мартеници. На нея чуждестранните студенти се запознаха с обичая Баба Марта и с народните вярвания, свързани с началото на пролетта. В празничната и весела атмосфера те завиха бял и червен конец за здраве, щастие и късмет.

Среща с представители на Посолството на Пакистан

На 10 декември 2019 г. директорът на ДЕСПЧС доц. д-р Красимира Чакърова проведе среща със заместник завеждащия Дипломатическата мисия на Пакистан, господин Маруан Алекс Аийаш, и административния координатор на Посолството – господин Акрам Хан.

Гостите проявиха жив интерес към преподаването на български език като чужд, към лингвистичните специалности във Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и бяха впечатлени от големия избор на специалности, предвиждащи обучение по един и по два чужди езика едновременно.

След като разгледаха две от библиотеките в Ректората, гостите посетиха и учебен час по симултанен превод от английски на български език.

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс за чуждестранни студенти от българска народност

 • Вие сте студент от Украйна, Молдова, Румъния, Казахстан, Сърбия, Черна Гора, Македония.
 • Разбирате български език, но ви е трудно да говорите и пишете правилно.
 • Имате нужда от езикови консултации с преподавател при подготовката за изпити и писането на курсови работи.

Този курс е за Вас!

Курсът по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК е с продължителност един семестър (60 учебни часа), като занятията се провеждат в удобно за вас време, съгласувано с преподавателя.

Специални цени за студенти от българска народност:

 • 180 лв. на човек в група до 3 души.
 • 120 лв. на човек в група до 10 души.
 • 90 лв. на човек в група до 15 души.

Срок за записване: 15 ноември 2019 г.

За допълнителна информация и записване:

Нова сграда (бул. България 236)
каб. 409 – Таня Нейчева
тел. 032 261 789

Курсове по български език за студенти по програма „Еразъм“

Bulgarian language courses for ERASMUS students

За втория семестър на 2019-2020 за студентите по програма „Еразъм“ ще бъдат организирани следните курсове по български език:

Курсове за филолози:

 • Българска граматика А2
 • Българска граматика В1
 • Българска граматика В2
 • Български реалии
 • Специализиран български език (за хуманитаристи / педагози / икономисти / юристи и т. н.)
 • Създаване на текст – творческо и научно писане
 • Делово общуване
 • Българска разговорна реч (конверзация)

Курсове за нефилолози:

 • Български език А2
 • Български език В1
 • Български език В2
 • Български реалии
 • Специализиран български език (за педагози / икономисти / юристи и т. н.)

*Можете да се запишете в повече от един курс.

**Студентите от нефилологически специалности ще получат кредити за курс по български език, ако той е предварително утвърден в програмата им.

По-подробна информация за курсовете:

Втори семестър на 2019-2020 година (февруари – май).

Откриване на учебната година

На 7 октомври 2019 г. бе тържествено открита новата академична година в Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти при ПУ „Паисий Хилендарски“.

Тържеството се проведе в Заседателната зала на университетския корпус на бул. „България“ № 236 в присъствието на новозаписаните студенти от подготвителен курс (граждани на Гърция, Турция и Италия) и техните родители.

Директорът на Департамента доц. д-р Красимира Чакърова поднесе кратко приветствие, след което представи преподавателския екип: гл. ас. д-р Мария Мицкова, преп. Мария Пенева-Халилова, преп. Мая Булут и хон. преп. Соня Русева.

В церемонията по откриването се включиха и бивши студенти в подготвителния курс към ДЕСПЧС (понастоящем студенти от различни специалности в ПУ и в други висши училища), които бяха дошли специално, за да поздравят своите преподаватели и да се запознаят с новите курсисти.