ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Кой може да се запише?

Ако сте чуждестранен гражданин и желаете да се обучавате във висше учебно заведение в България, този курс е за Вас. Той е предназначен главно за бъдещите чуждестранни студенти в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, но в него могат да се запишат и всички желаещи да изучават интензивно български език.

На какво ниво на владеене ще науча български език?

За да получите Свидетелство за успешно завършен подготвителен курс, трябва да покриете ниво В2.

За други нива на владеене прочетете тук.

Каква е продължителността на курса?

Обучението продължава една учебна година (от октомври до юли) и се провежда от понеделник до петък по шест учебни часа от 45 минути.

Какво съдържа обучението в подготвителния курс?

Работим в съответствие с утвърден учебен план, който включва общо 1030 учебни часа по български език и профилиращи дисциплини, като можете да изберете едно четири направления – хуманитарно, педагогическо, социално-икономическо и природо-математическо.

Какви учебници и учебни помагала се използват в подготвителния курс?

При обучението се ползват утвърдени учебници и учебни помагала, които се заплащат допълнително.

При записването си студентите получават съдействие за закупуването им с отстъпка.

Включено ли е нещо допълнително към подготвителния курс?

Предвидени са дейности, свързани с опознаването на историята и културата на българския народ – прожекции на български филми, екскурзии, посещения на музеи и природни забележителности, творчески ателиета.

Като част от обучението ежегодно организираме Олимпиада по български език, която включва две секции – превод на художествен текст от чужд на български език и конкурс за есе.

Какви документи се изискват при записване?

  • Ако планирате да се запишете за студент в някой от факултетите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ след успешното полагане на изпитите в подготвителния курс, е необходимо да подготвите пакет документи.
  • Ако възнамерявате да се запишете за студент в друго висше учебно заведение в България, за записване в подготвителния курс е необходимо да представите само документ за самоличност и квитанция платена семестриална такса.
  • Ако желаете да се включите в подготвителния курс, но не възнамерявате да продължите обучението си в български университет, е необходимо да представите само документ за самоличност и квитанция за платена семестриална такса.

Какъв документ се издава след завършването на подготвителния курс?

В края на курса студентите полагат изпити по всички изучавани предмети. Успешно завършилите получават свидетелство, което им дава право да продължат обучението си както във всички факултети на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, така и в другите висши училища в страната.

Може ли да се получи свидетелство за завършен подготвителен курс, без да се посещават учебните занятия?

Учебните занятия са задължителни за записаните в подготвителния курс.

Ако владеете български език, можете да се явите на изпити за получаване на свидетелство и без да се записвате в подготвителния курс.

Каква е таксата за обучение в подготвителния курс?

За чуждестранни граждани таксата за обучение е 3000 евро за целия курс (по 1500 евро на семестър).

Чуждестранните граждани, които притежават не само чуждо, но и българско гражданство, заплащат 50% от семестриалната такса, тоест – 1500 евро за целия курс (по 750 евро на семестър).

Чуждестранните граждани от български произход, които не притежават българско гражданство, могат да кандидатстват за местата, обявявани от Министерството на образованието (линк).

Таксата за полагане на изпити без записване в подготвителен курс е в размер на 100 евро за всеки изпит.