ПРИЕМ

Прием в бакалавърска / магистърска програма в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Кой може да се обучава в ДЕСПЧС?

 • граждани на държави членки на Европейския съюз
 • граждани на държави извън Европейския съюз
 • лица с български произход, но с чуждо гражданство
 • лица с български произход, но с двойно гражданство (българско и чуждо)
 • граждани на Република България, завършили средното си образование в чужбина

Кой курс по български език да избера?

Как да се запиша?

 • Бакалавърска/магистърска програма + Подготвителен курс
 • Подготвителен курс
 • Български език – програма „Еразъм +“
 • Български език – ПМС №103 и №228
 • Интензивен курс по български език
 • Индивидуално обучение по български език