Паисиеви четения 2014

Plakat_FILOLOG_Paisievi_chet_2014

Програмата на Паисиевите четения може да прочетете тук.

Успешна защита

На 8 юли 2014 г. се състоя публичната защита на дисертационния труд на гл. ас. Бистра Дикова на тема “Транспозиции на глаголните форми в българския и в чешкия език”. Членовете на научното жури – проф. д.ф.н. Иван Куцаров (ПУ) – председател, проф. д-р Кина Вачкова (ШУ), проф. д.ф.н. Стоян Буров (ВТУ), доц. д.ф.н. Вера Маровска (ПУ) и доц. д-р Маргарита Младенова (СУ) – дадоха висока оценка на изследването и присъдиха на авторката научната и образователна степен “доктор”.

Честито на новия доктор в Катедрата по български език! Пожелаваме й здраве и нови творчески успехи!

Бистра 5Бистра 4

Светли празници!

Скъпи колеги и приятели,

Членовете на Катедрата по български език Ви честитят Рождество Христово и Ви пожелавят крепко здраве, много любов и сбъднати чудеса! Нека настъпващата 2014 година бъде мирна, щастлива и успешна!

Честит Осми декември!

Юбилейни Паисиеви четения (11 -12 октомври 2013 г.)

http://slovo.uni-plovdiv.bg/files/2013/10/40-years-Phlilology_Bag.jpg

Уважаеми колеги,

На 11 и 12 октомври 2013 г. ще се проведе юбилейната научна конференция “Паисиеви четения 2013”, посветена на 40-годишнината от основаването на първите филологически специалности в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Програмата на форума може да видите тук.

Заповядайте!