Честит Ден на будителите!

Продължава приемът на документи за кандидатстване в магистърската програма „Актуална българистика“ (държавна поръчка)

Уважаеми колеги,
Документите за кандидатстване в двата профила на програмата – лингвистичен и литературоведски – могат да се подават присъствено до 15 октомври 2021 г. в каб. 1 на Катедрата по руска филология – ПУ, Ректорат (южен двор), ул. „Цар Асен“ 24, Пловдив (понеделник от 10 до 13 ч. и от 14 до 16 ч.; сряда и петък от 10 до 12:30 ч. и от 13 до 14 ч. , телефон за контакт: 032 261 451 (Радка Чобанова).
Желаещите да подадат документите си дистанционно, могат да ги изпратят на имейл адрес: rada.chobanova@gmail.com.

Честито Възкресение Христово!

Нова книга

В края на 2020 г. излезе от печат монографията на гл. ас. д-р Мария Мицкова „Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите на книги от 20-те до 70-те години на ХIХ век“ (Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2020, 294 с.).

Темата за развитието на възрожденските концепции за българския книжовен език и за езика като цяло е част от сложната, многообхватна и многоаспектна тема за историята на българската филологическа мисъл – какви са представите за българския книжовен език от деветнадесетото столетие през деветнадесетото столетие и как идеите за него се развиват, кристализират и концептуализират с времето.

Настоящото изследване е опит в рамките на съотносимостта между развитието на книжовния език и развитието на идеите за него да се проследят възрожденските възгледи за езика, отразени в предговорите на книги, отпечатани в периода 20-те – 70-те години на ХІХ в., като един аспект от голямата тема за зараждането и развитието на българската филологическа мисъл. За улеснение, изчерпателност и прецизност гледната точка е ограничена до период от около 50 години – от излизането на Рибния буквар на Петър Берон (1824 г.) до Освобождението (1878 г.). Навлизайки в неизследваното поле на възрожденския предговор, то цели да анализира и изясни редица частни и по-общи филологически въпроси, с чиято помощ да се очертае една по-пълна картина на възрожденската концепция за езика и езиковите явления; да проследи развоя на процеси, нанесли „въобразените“ контури на един „език визия“ върху картата на движението на идеите на Българското възраждане.

 

Светли празници!

Скъпи колеги и приятели,

Членовете на Катедрата по български език Ви пожелават светли празници.

Бъдете здрави и щастливи! Нека идващата 2021 г. донесе мир, надежда и благоденствие!