In memoriam

С дълбока скръб съобщаваме, че на 31 януари 2019 г. ни напусна

един от най-талантливите български езиковеди, дългогодишният ректор на ПУ “Паисий Хилендарски”

проф. д.ф.н. Иван Куцаров

Любим преподавател на поколения филолози, забележителен учен хуманитарист, доайен на Пловдивската лингвистична школа, проф. д.ф.н. Иван Куцаров бе истинско въплъщение на думата Учител. Умееше не просто да разкрива тайните на езика, но и да вдъхновява своите студенти и колеги, да ги увлича по пътя на научното познание в търсене на неразгаданите пространства на българското слово. Той вярваше в своите студенти, както малцина го правят. Умееше да им дава криле, да стимулира първите им стъпки в науката. И се радваше, когато успяват. Беше колоритна и харизматична личност. Незабравим и незаменим Човек.

Проф. Куцаров е един от най-известните у нас и в чужбина български лингвисти. Научното му творчество е впечатляващо не само по обем, задълбоченост и тематично многообразие, но и заради новаторските идеи и забележителните приноси в българската граматика и в славянското езикознание.

Авторитетът и признанието на проф. Иван Куцаров в национален и международен мащаб намират отражение в дейността му като заместник-председател на ЦС на Съюза на българистите, председател на Комисията по българистика при МОН, член на Президиума на ВАК, дългогодишен член на Специализирания научен съвет при ВАК и на Международната комисия по граматически анализ към Международния комитет на славистите. Огромен е приносът му за утвърждаване на авторитета на Филологическия факултет и на Пловдивския университет като декан на факултета и ректор на висшето училище.

Загубата ни е непрежалима. Разделяме се с изключителен професионалист, всеотдаен колега и приятел.

Да е светла паметта ти, Учителю! Оставаш сред нас…

Научна сесия “Дни на науката 2018”

Покана за конференция

Уважаеми колеги,

Съюзът на учените в България – Пловдив Ви кани  да участвате в традиционната ежегодна научна сесия “Дни на науката 2018”,
която ще се проведе на 2 и 3 ноември 2018 год., (петък и събота) в залите на Дома на учените, ул. “Митрополит Паисий” № 6, гр. Пловдив, по следните научни направления:

                    ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

                    ЕСТЕСТВЕНИ И АГРАРНИ НАУКИ

                    ХУМАНИТАРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

                    МЕДИЦИНА, ФАРМАЦИЯ И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА.

След анонимно рецензиране и положителна оценка представените на конференцията доклади ще бъдат отпечатани в периодичното издание “Научни трудове на СУБ“, което е реферирано в две бази данни: ВИНИТИ и eLibrary.ru.

Заявки за участие ще се приемат до 27 октомври 2018 год.
в канцеларията на Съюза, по пощата или на e-mail: sub_plov@mail.bg

обява

заявка

технически изисквания

Покана за лекция

Уважаеми колеги,

Заповядайте на публичната лекция на проф. Кай Долеруп от Университета в Копенхаген, посветена на творчеството на Ханс Кристиан Андерсен.

Лекцията ще се състои на 25 октомври (четвъртък) от 16.30 часа в зала „Компас” на Ректората.

Ще могат да се закупят и първите два тома от започналата през 2017 г. тритомна поредица, чиято цел е да обедини всички приказки и разкази на Ханс Кристиан Андерсен в директен превод от датски на Петър Милков Петров.

Покана за публична защита

Юбилейна научна конференция “Паисиеви четения 2018”

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Тази година Филологическият факултет

на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

отбелязва 45 години от основаването си.

По този повод Ви каним на

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ПАИСИЕВИ ЧЕТЕНИЯ 2018

под надслов

45 ГОДИНИ ФИЛОЛОГИИ В ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Научният форум ще се проведе на 8 – 10 ноември 2018 година.

 Заявките Ви за участие ще очакваме до 2 АПРИЛ 2018 година на имейл-адресите, посочени към всяка секция

В рамките на конференцията са предвидени научни секции със следните теми:

1. Литература, власт, импровизация.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: katedrasl2018@gmail.com

2. 40 години Славистика в Пловдивския университет.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  slavistika2018@abv.bg

3. As You Like It – English Studies Before and Now.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: pu.paisii2018@gmail.com

4. Лингвистичната компетентност – виадукт към универсалността.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  kemalova.a@gmail.com

5. Актуални тенденции в развитието на съвременния български език.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  krchakarova@gmail.com

6. Languelittératurecommunication interculturelle.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: zlatorossa@yahoo.fr

7. SpracheLiteraturinterkulturelle Kommunikation.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: stanislava_drajeva@abv.bg

8. Lengualiteratura y comunicación intercultural.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: veselka@gmail.com

9. Lingualetteratura e comunicazione interculturale.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес: zlatorossa@yahoo.fr

10. Русский лингвокультурный дискурс: гипотезы, маршруты, мосты.

Заявки за тази секция изпращайте на адрес:  majakuzova@gmail.com

11. Мястото на собствените имена в лингвокултурологичната репрезентация на света.

(Кръгла маса по ономастика, посветена на 45-годишния юбилей на Филологическия факултет и на 110-годишнината от рождението на акад. Владимир Георгиев).

Заявки за участие в кръглата маса изпращайте на адрес:  pu_252@abv.bg

Работни езици на конференцията са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански и италиански език.

Таксата правоучастие е 50 лв. (25 евро). Разходите за път и пребиваване на участниците се поемат от изпращащата институция. Банковите сметки, по които могат да бъдат преведени таксите, са:

BG33UNCR75273154632000 – в лева

BG68UNCR75273454632000 – в евро

Банков код/ BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: Паисиеви четения 2018 – име на вносителя

Моля да бъде отбелязано името на вносителя!

Препоръчително е участниците да заплатят таксата правоучастие на място в първия ден на конференцията.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ – REGISTRATION FORM