КУРС ЗА СТУДЕНТИ ПО ПМС №103 и №228

За кого е предназначен този курс?

Курсът е предназначен за чуждестранни студенти от български произход, приети в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в рамките на местата, обявени от Министерството на образованието.

Задължителен ли е курсът?

Курсът е задължителен за всички чуждестранни студенти, приети в ПУ „Паисий Хилендарски“ по Постановления № 103 и №228 на Министерския съвет (ПМС 103/1993 и ПМС 228/1997).

Каква е целта на курса?

Целта на курса е да помогне на студентите да усъвършенства знанията си по български език.

Каква е продължителността на курса?

Курсът е с продължителност една учебна година и се провежда паралелно с обучението по основната специалност на студентите.

Какво съдържа обучението?

Курсът започва с тест за входно ниво на владеене на български език, като в зависимост от резултатите студентите се разпределят в групи за начинаещи и за напреднали.

Курсът за начинаещи е с хорариум 120 учебни часа, а за напреднали – 60 учебни часа.

Какви учебници и учебни помагала се използват при обучението?

При обучението се ползват утвърдени учебници и учебни помагала.

Включено ли е нещо допълнително към  курса?

Предвидени са дейности, свързани с опознаването на историята и културата на българския народ – прожекции на български филми, екскурзии, посещения на музеи и природни забележителности, творчески ателиета.

Като част от обучението ежегодно организираме Олимпиада по български език, която включва две секции – превод на художествен текст от чужд на български език и конкурс за есе.

Какви документи се изискват при записване?

Не се изискват документи, включването в курса става по служебен път.

Какъв документ се издава след завършването на курса?

В края на курса студентите полагат изпит по български език.

Каква е таксата за обучение?

Курсът е безплатен.