БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ

Уважаеми студенти в Подготвителен курс,

За записване в първи курс на избраната специалност е необходимо да подготвите следните документи:

Българска лична карта

Удостоверение за временно пребиваване.

За издаването на Удостоверение (лична карта на чужденец), са нужни следните документи:

  1. Заявление.
  2. Лична карта или паспорт (оригинал + копие).
  3. Уверение, че сте студент в Подготвителен курс на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ – издава се от госпожа Таня Нейчева.
  4. Европейска здравна карта или медицинска застраховка, която да покрива всички медицински рискове. Европейската здравна карта се издава във Вашата държава.
  5. Договор за наем или друг документ, който да показва, че имате осигурено жилище в България.
  6. Банкова сметка с 1000 евро като доказателство, че разполагате със средства за живот в България. Банковата сметка може да е в банка и във Вашата държава.

Срокът за издаване на лична карта е 3-4 седмици (заплаща се такса 18 лв.) или 3-4 дни (заплаща се такса 36 лв.)

Личната карта се издава от МВР Пловдив, сектор Миграция,  който се намира на адрес:
гр. Пловдив, ул.”Волга” № 70
e-mail: migration_plovdiv@mvr.bg

Удостоверение от РУО

Удостоверението от Регионалното управление по образованието (РУО) е документ, който легализира Вашата диплома за средно образование, като изчислява оценките по българската система за оценяване.

Необходими документи:

  1. Заявление – можете да го изтеглите тук.
  2. Диплома за завършено средно образование – оригинал или копие, заверено с печат АПОСТИЛ.
  3. Легализиран превод на дипломата на български език (включително приложението с оценките).
  4. Документ, в който се посочва какви права дава дипломата за средно образование, ако това не е посочено в самата диплома (оригинал или легализирано копие).

За издаването на удостоверение се внася такса 35 лв. Срокът за издаване е 1 месец.

Документите се подават на адрес:
гр. Пловдив, ул. Цариброд 1, ет. 2, стая 22
всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа

Подробна информация може да получите на сайта на РУО – Пловдив: Регионално управление на образованието – Пловдив (ruobg.com)