СЕРТИФИКАТ ЗА НИВО НА ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Удостоверение за ниво на владеене на български език се издава след успешно полагане на изпит за съответното ниво (А2 – С1).

Имате право да се явите на изпит и без да посещавате курс в Департамента за съответното ниво.