ИЗПИТИ И СЕРТИФИКАТИ

В ДЕСПЧС организираме изпити за нива от А2 до С1.

Как да се регистрирате за изпит?

 • Информирайте се за коя дата има насрочен изпит.
 • Попълнете формуляр за регистрация (онлайн).
 • Платете таксата за изпита по банка (100 евро) или в брой в касата на университета (196 лв.) и изпратете копие от платежния документ на dforeign@uni-plovdiv.bg
Уникредит Булбанк, Пловдив – Батенберг
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
IBAN: BG68UNCR75273454632000
SWIFT BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане:
Изпит В2, име и фамилия
Unicredit Bulbank, Plovdiv – Batenberg
Paisii Hilendarski University of Plovdiv
IBAN: BG68UNCR75273454632000
SWIFT BIC: UNCRBGSF
Основание за плащане:
Изпит В2, име и фамилия
 • На посочения от вас email ще получите потвърждение за регистрация (регистрационна бланка с вашето име и фамилия, дата, час и място на провеждане на изпита) .

В деня на писмения изпит:

 • Явете се 15 минути преди началото на изпита.

Какво да носите със себе си:

 • Документ за самоличност със снимка (лична карта, паспорт).
 • Регистрационната бланка, която сте получили на своя email.
 • Средство за писане (син или черен химикал).
 • Бутилка с вода.

По време на писмения изпит:

 • Изключете мобилния си телефон и всички останали електронни устройства и ги поставете на място, посочено от квестора.
 • Квесторът ще ви информира каква е общата продължителност на изпита, колко и кога са регламентираните почивки.
 • Преди всеки модул прочетете внимателно инструкциите, слушайте внимателно обясненията на квестора, спазвайте определеното време.
 • Не отваряйте изпитните материали преди квесторът да ви разреши.
 • Квесторът ще ви напомни 10 и 5 минути преди да изтече времето за изпълнение на дадения модул.
 • Ако приключите работа преди изтичане на времето за изпълнение на даден модул, изчакайте търпеливо.
 • След приключване на работа по даден модул, предайте всички изпитни материали (включително чернови) на квестор. Черновите не се проверяват!
 • Ако искате да отидете до тоалетната, вдигнете ръка. Ще ви придружи квестор. Загубеното време за ходене до тоалетната не се компенсира на изпитвания.
 • След края на изпита, преди да напуснете залата, се уверете, че не сте забравили лични документи или вещи.
 • Ако се случи нещо по време на изпита (не се чувствате добре, силен шум заглушава текста за слушане или нещо друго), информирайте квестора.

Преди устния изпит:

 • Носете документ за самоличност и регистрационната бланка.
 • Бъдете на мястото поне 15 минути преди обявеното начало.
 • Трябва да останете на определеното за устния изпит място до края на изпита.
 • Изключете мобилния си телефон и всички останали електронни устройства. Оставете личните си вещи на място, определено от организатора.
 • Устният изпит се провежда индивидуално.

След изпита:

 • Ще получите информация за резултатите от изпита в срок от 15 дни.
 • След обявяване на резултатите се определя дата, на която можете да получите достъп до своите проверени изпитни материали.
 • Ако сте издържали успешно изпита, в срок от 20 дни след провеждането му ще ви бъде издаден Сертификат за съответното ниво на владеене.
 • Ако не сте издържали успешно изпита, имате право да се явите на следваща дата, като се регистрирате отново.
 • Тези, които са отстранени от изпит при доказан опит за преписване, нямат право да се явяват повторно в рамките на два месеца след изпита.