БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА

Уважаеми кандидат-студенти,

 • ако сте с български произход, но с чуждо гражданство, Вие имате възможност да кандидатствате за студент в ПУ „Паисий Хилендарски“ в рамките на местата, обявявани и финансирани за българите в чужбина от Министерството на образованието.
  Повече информация може да получите на сайта на Министерството на образованието:
  Обучение в България (mon.bg)
  Друг вариант е да се запишете за студент в ПУ „Паисий Хилендарски“ като чужд гражданин – в платена форма на обучение без полагане на кандидатстудентски изпити и срещу годишна такса от 3000 евро.

 

 • Ако сте с български произход и имате двойно гражданство (българско и чуждо), Вие имате право да кандидатствате За студент в ПУ „Паисий Хилендарски“ при условията и по реда за българските граждани.
  Друга възможност за Вас е да се запишете в платена форма на обучение като чужд гражданин без полагане на кандидатстудентски изпити и срещу годишна такса от 1500 евро.

 

 • Ако сте с български произход и имате само българско гражданство, но сте живели и учили в чужбина, единственият вариант за вас е да кандидатствате при условията и по реда за българските граждани.
  Ако не се чувствате уверени в познанията си по български език, ние ви предоставяме възможност да се запишете в едногодишния подготвителен курс, който ще ви помогне при подготовката за кандидатстудентските изпити. Годишната такса е в размер на 1500 евро.

За повече информация:

Таня Нейчева
етаж 4, каб. 409
тел. +359 32 261 789, +359 885 407 171,
e-mail: neycheva@uni-plovdiv.bg