ТАКСИ И ЦЕНИ

Цени за езикови курсове:

Подготвителен курс – 3000 евро за годината (1500 евро на семестър).
Курсът включва 1030 учебни часа по 45 минути.

Интензивен курс по български език за чужденци – 300 лв.
Курсът включва 60 учебни часа по 45 минути.

Индивидуално обучение – 20 лв. за 1 учебен час от 45 минути.

Цени за изпити:

Цената за полагане на изпит (писмен и устен) е 100 евро.

Административни такси:

Изгубено Свидетелство за завършен подготвителен курс – 90 лв. такса за издаване на дубликат.