ВРЪЗКА С НАС

Обучението се провежда в сградата на университета, която се намира на адрес:

бул. „България“ 236,
(Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“)

 

До нас можете да стигнете с автобуси №4, 18, 20, 44, 222.

 

Можете да задавате въпроси на следния адрес: dforeign@uni-plovdiv.bg

Департамент за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти | Facebook

Можете да ни откриете и на страницата ни във Фейсбук.

Директор на ДЕСПЧС:

доц. д-р Красимира Чакърова
тел. +359 32 261 215
e-mail: krasian@uni-plovdiv.bg

Секретар на ДЕСПЧС:

Таня Нейчева
тел. +359 32 261 789
+359 885 407 171
e-mail: neycheva@uni-plovdiv.bg

Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“,
бул. България №236
стая 409, етаж 4

Приемно време*:
понеделник – петък
от 9:00 до 15:00 часа

*Във връзка с COVID-19 ви препоръчваме да се обадите предварително по телефона, за да си договорите среща!