ИСТОРИЯ НА ДЕПАРТАМЕНТА

Департаментът за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти (ДЕСПЧС) е създаден към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 2000 г.  като продължител на съществуващото до този момент Подготвително отделение за чуждестранни студенти към Филологическия факултет, учредено през 1994 г.

Първият ръководител на Подготвителното отделение и впоследствие на Департамента (1994 – 2005 г.) е гл. ас. Лъчезар Янков от Катедрата по общо езикознание и история на българския език към Филологическия факултет.

В периода от 2005 до 2019 г. директор е проф. д.ф.н. Диана Иванова от Катедрата по български език към Филологическия факултет.

Настоящият директор е доц. д-р Красимира Чакърова от Катедрата по български език към Филологическия факултет.

През годините в Департамента са преподавали Наталия Янкова, Веска Милева, Славка Христозова, Димитрия Желязкова, Гергана Цонева-Козмиду, Катерина Диденова-Хаджийска, Емануил Костов, София Шопова, Маргарита Василева, Емилия Ханджийска и др.

В Департамента са се обучавали студенти от Турция, Гърция, Чехия, Китай, Южна Корея, Русия, Украйна, Молдова, Албания, Косово, Кипър, Унгария, Германия, Австрия, Белгия, Норвегия, Полша, Испания, Италия, Аржентина, Куба.