КОИ СМЕ НИЕ

Задача на ДЕСПЧС е да дава езикова и специализирана подготовка на чужди граждани, които желаят да се обучават във всички специалности, разкрити в ПУ „Паисий Хилендарски“, както и в други български висши учебни заведения. В ДЕСПЧС усъвършенстват езиковата си подготовка и чуждестранни студенти и докторанти по програмата за академичен обмен „Еразъм“.

ДЕСПЧС е асоцииран член на ALTE.

История

Академичен състав

Контакти