БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Как да се запиша?

За да се запишете в интензивен курс по български език или в индивидуална форма на обучение, е достатъчно да представите валиден документ за самоличност и квитанция за платена такса.

За повече информация:
Таня Нейчева
етаж 4, каб. 409
тел. +359 32 261 789, +359 885 407 171,
e-mail: neycheva@uni-plovdiv.bg