БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Интензивни курсове по български език:

Тези курсове са за Вас, ако:

 • сте чуждестранен гражданин, живеете в България и желаете да научите български език или да усъвършенствате знанията си;
 • сте чуждестранен студент, завършили сте подготвителния курс и владеете български език на ниво В2, но желаете да повишите нивото на езиковата си компетентност.

Продължителността на всеки отделен курса е 60 учебни часа. Обучението се осъществява в малки групи (до 10 души). Учите в удобно за Вас време, като честотата на провеждане на занятията се съгласува с преподавателя.

Когато завършите курса за равнище на владеене А1, вие ще можете:

 • да разбирате познати думи и основни изрази, свързани с вас и семейството ви.
 • да прочетете познати имена, думи и прости изречения, например етикет на продукт, улична табела и др.
 • да проведете разговор с елементарни изрази – да задавате прости въпроси и да отговаряте на такива
 • да напишете кратък текст – да попълните формуляр, да надпишете пощенска картичка

Когато завършите курса за равнище на владеене А2, вие ще можете:

 • да разбирате често употребявани думи и изрази, свързани с вас и вашето семейство, всекидневието, работата и мястото, където живеете
 • да прочетете кратък елементарен текст, например меню в ресторант, обява, рекламен проспект, разписание
 • да общувате в ежедневни ситуации, ако събеседникът говори бавно и е готов да повтори, ако има нужда
 • да напишете кратък текст на позната тема

Когато завършите курса за равнище на владеене В1, вие ще можете: 

 • да извлечете основната информация от разговор или телевизионно предаване, ако се използва ясен език на и темата ви е позната
 • да прочетете и разберете текст на позната тема, свързан с всекидневието и професията ви
 • да проведете разговор на позната тема, да изразите мнението си, да опишете някаква случка или чувствата си
 • да съставите прост свързан текст на позната тема, например да напишете лично писмо

Когато завършите курса за равнище на владеене В2, вие ще можете:

 • да разбирате разговори, лекции, филми и телевизионни предавания
 • да прочетете статия, есе на съвременна тема, художествен текст на съвременен език
 • да участвате леко и непринудено в дискусия, да разкажете за събития, да обосновете пространно мнението си по даден въпрос
 • Писане:на ясен и подробен текст,обхващащ широк кръг от теми;на есета и доклади.

Когато завършите курса за равнище на владеене С1, вие ще можете:

 • да разбирате дълги изказвания, телевизионни предавания и филми, дори когато се говори бързо и на тема, която не ви е позната
 • да четете дълги и сложни текстове, специализирана и художествена литература
 • да говорите гладко и непринудено в различни сфери
 • да създавате добре структурирани писмени текстове – делови писма, доклади, есета и др.

Когато завършите курса за равнище на владеене С2, вие ще можете:

 • да слушате и разбирате всякаква реч
 • да четете с лекота всякакви текстове
 • да водите разговор на най-различни теми
 • да съставяте ясен и добре структуриран текст в подходящ стил

 

Индивидуално обучение по български език:

Индивидуалното обучение е подходящо за вас, ако сте чуждестранен гражданин, живеете в България и желаете да изучавате български език със собствен ритъм или в определена тематична област.

За повече информация:
Таня Нейчева
етаж 4, каб. 409
тел. +359 32 261 789, +359 885 407 171,
e-mail: neycheva@uni-plovdiv.bg