Faculty of Biology


Съобщения

Публикувано в Архив by Балик on the May 28th, 2014

Отговор на Факултетния съвет при Биологически факултет във връзка с препоръките, направени от Факултетния студентски съвет за подобряване дейността на университета/факултета. – [PDF]

Заверка на “Теренна практика по анатомия и морфология на растенията”

Заверката на “Теренна практика по анатомия и морфология на растенията” за  студентите от специалност : “Екология и ООС 2-ри курс (задочно обучение) и “Биология” 2-ри курс (задочно обучение) ще се проведе както следва:

– Специалност “Биология  на 08.09.2014г. от 13.00 до 14.00 часа в лаборатория Ботаника 2

– Специалност “Екология и ООС на 09.09.2014г. от 13.00 до 14.00 часа в лаборатория Ботаника 2

Забележка: Заверката се осъществява на базата на присъствие на практиката и предаден научен хербарий. Студентите да носят със себе си студентските си книжки.

 

Comments Off on Съобщения

Промоция на “Випуск-2013”

Публикувано в Архив by Виктор Иванов on the March 7th, 2014

Всички студенти, дипломирани през 2013 г. трябва:

1. Да се подпишат в дипломата си (до снимката) при инспектор Мариана Колева-Петрова в учебен отдел;

2. Да представят бележка от университетската библиотека, че не дължат книги.

Завършили студенти, които на са се подписали в дипломата и дипломната книга НЯМА да получат дипломите си.

Промоцията на Випуск 2013′ ще се състои на 4 април 2014 год. (петък) от 10 часа в Спортната зала на ПУ ”Паисий Хилендарски”, бул.”България” 236.

Раздаване на тоги ще става на същото място от 9 часа.

От деканата на БФ

Comments Off on Промоция на “Випуск-2013”

Класиране за магистърски програми – 2014

Публикувано в Архив by Балик on the October 17th, 2013

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биодиагностика” през учебната 2014/2015 година 

Катерина Любомирова Младенова
Златина Николаева Топалова
Мирела Димитрова Пенчева
Ани Боянова Димитрова
Иван Живков Димов
Петър Георгиев Никитов
Искрен Ивайлов Василев
Несрин Рушен Али
Хюлия Айханова Мехмедова
Нина Иванова Стефанова
Лъчезар Симеонов Монев

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биотехнологична микробиология” през учебната 2014/2014 година 

Георги Василев Калев
Стефани Динкова Костова
Христина Атанасова Стоянова
Мариан Пламенов Милушев
Анна Василева Милушева
Иванка Благоева Лигова
Имела Първанова Тисовска
Златка Иванова Вангелова
Ася Северинова Зидарова
Илия Неделчев Кодичев
Анелия Николаева Рачевска
Станимира Петрова Щерева
Андрияна Красимирова Дъбанова
Красимира Иванова Калъчева
Силвия Красимирова Величкова
Габриела Галинова Иванова
Дафина Димитрова Иванова
Златомир Петков Стоянов
Ивелина Трифонова Трифонова
Кремена Данчева Йорданова
Александър Валериев Склеров

Ралица Димова Иванова

Мария Петкова Рангелова

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биофармацевтична биохимия” през учебната 2014/2015 година

Специалисти

Христо Васков Наков
Гюлшен Енверова Шекир
Ирина Здравкова Якубова
Еника Илиева Карабойчева

Неспециалисти

Елмира Атанасова Хаджиева

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биоразнообразие, екология и консервация” през учебната 2014/2015 година 

Специалисти

Ваня Ангелова Ангелова
Нели Атанасова Мукарева
Десислава Константинова Ананиева
Лилия Стоянова Воденичарова
Мария Иванова Ветренска
Виктория Иванова Бояджиева
Веселина Иванова Василева

Неспециалисти

Петя Димитрова Карпузова
Любомира Йорданова Котева
Яна Живкова Барзова
Мария Иванова Цолова

Румяна Йорданова Ботинова

Списък на приетите студенти в магистърски програми по “Екология и опазване на екосистемите” за учебната 2014/2015 г. 

Специалисти

Волен Станиславов Аркумарев
Виктория Иванова Войникова
Лили Юлиянова Монова
Красимира Светлинова Кехайова
Стойка Делова Терзиева
Силвия Славчева Козубова
Кръстина Антимова Узунова
Силвия Йорданова Станкова
Божана Николаева Божинова

Неспециалисти

Николина Стоянова Кузманова
Елена Ангелова Алексиева
Деница Колева Колева

Списък на приетите студенти в магистърски програми по “Екология, управление и контрол на околната среда” за учебната 2014/2015 г. 

Специалисти

Мима Станкова Драганова
Николай Руменов Симов
Яна Василева Иванова
Люба Георгиева Тодорава

Неспециалисти

Нели Руменова Темелкова
Паола Иванова Миткова
Тодор Стойков Стойков

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Лечебни и етерични растения” през учебната 2014/2015 година 

Неспециалисти

Стела Владимирова Стоянова
Стефка Спиридонова Велева
Динко Христозов Динков
Любина Георгиева Янакиева

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Медицинска биология” през учебната 2014/2015 година 

Ани Бойкова Димитрова
Надежда Димитрова Петрова
Деница Радкова Краевска
Мая Георгиева Трайкова
Жаклин Валериева Юрукова
Даниела Павлова Павлова
Айше Мехмед Карабаш
Йордан Милчев Данев
Гюлджан Мехмед Караахмед
Фатме Феим Мюмюн

Изабела Тошева Йорданова-Мохамед

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Микробиологичен контрол и безопасност на храни” през учебната 2014/2015 година 

Специалисти

Петя Рангелова Казакова
Анелия Зефирова Рупцова
Зорка Найденова Азмакова
Росица Стефанова Папазова
Калина Бойкова Терзиева
Мануела Руменова Илиева
Петя Маринова Кавулска
Мария Йорданова Котева
Сибел Салимова Алиева
Аделина Миткова Чолакова
Райна Бисерова Вунцова
Стоилка Трендафилова Туйкова
Стела Венциславова Димитрова

Неспециалисти

Лилия Николова Враменцалиева

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Молекулярна биология и биотехнологии” през учебната 2014/2015 година 

Данаил Савов Минчев
Надежда Радостинова Господинова
Мерием Реджеп  Дургуд
Десислава Наскова Нихтянова
Виктория Сашева Китанова
Мартин Еленков Парпелов
Галина Цветанова Моллова
Мариела Ангелова Иванова
Мария Иванова Илиева

Калинка Георгиева Димитрова

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма Репродуктивна биология” през учебната 2014/2015 година 

Матилда Танеска
Гинка Руменова Петрунова
Радослава Стоянова Стоянова
Христина Бисерова Георгиева
Диана Иванова Иванова
Бояна Иванова Петрова
Петя Величкова Петрова
Гергана Николова Илиева
Габриела Руменова Павлова
Лейла Ерханова Аскова
Станислав Василев Джапаров
Пламена Димитрова Димитрова
Красимира Николаева Анастасова
Милена Костадинова Томбакова
Добромира Георгиева Хаджиева
Миглена Илкова Шидерова
Стилияна Георгиева Славова
Мюджин Нерминова Шевкъева
Сийка Иванова Кирякова
Ивет Димитрова Димитрова

Мария Красимирова Кочева

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Генетика” през учебната 2014/2015 година 

Мария Тодорова Желязкова

Списък на класираните студенти за обучение в допълнителна квалификация “Учител по биология” през учебната 2014/2015 година 

Ангел Стойчев Динев

Даниела Йорданова Йорданова

Женя Личева Динева

Петя Драгиева Петкова

Калинка Тодорова Георгиева-Баева

Виктория Василева Чалъкова

Светослава Данчова Стефанова

Юмюхан Бахтинур Арабаджъ

Сибел Адем Мустафа

Цветан Жечев Митев

Георги Станимиров Георгиев

Елена Димитрова Щерева

Георги Георгиев Вълчев

Кристина Емилова Данева

Кремена Николаева Топалова

Кристиян Райчев Симеонов

Атанас Димитров Грамадников

Надежда Петрова Батаклиева

Радостина Петкова Цветанкова

Нери Карамфилова Узунова

Елвира Владимирова Табакова

Момчил Христов Топалов

Венислава Найденова Драганова

Лилия Цветкова Гаврилова

Мерал Нермидин Мустафа

Силвия Петрова Илчева

Василена Васкова Кръстева

Александра Петрова Ходжева

Емран Муса Кенан

Джулия Николаева Димитрова

Елена Милчева Божикова

Василка Василева Тянева

Мюрвет Нафиева Чалиева

 

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Учител по биология” през учебната 2014/2015 година

Стефка Валентинова Боянова

Кристина Георгиева Катранджиева

 

Студенти, които не са участвали в класирането поради липса на необходимия брой кредити (240) за продължаване на обучението в магистърска програма или бакалавърската им степен не е в съответното направление, за което са кандидатсвали:

Веселина Стефанова Маджарова

Калина Ангелова Йочкова

Петя Борисова Станкова

Габриела Димитрова Донева

Пламена Ангелова Ставрева

Димка Николаева Кривулева

Ангелина Ангелова Арабаджийска

Comments Off on Класиране за магистърски програми – 2014

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано в Архив by Виктор Иванов on the September 16th, 2013

КАТЕДРА  „БОТАНИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ”

ЗА СТУДЕНТИ ІІІ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТИ

БИОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ И ООС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Колеги,
Заверката на лятната учебна практика по Систематика на растенията ще се проведе на 19.09.2013 г. в лабораторията по Ботаника.

• Специалност БИОЛОГИЯ – от 12.30 ч.
• Специалност ЕКОЛОГИЯ И ООС – от 14.00 ч.

Забележка:
Оценяването на учебната практика се извършва на база представен и защитен хербарий.
Носете си студентските книжки!
ас. Пламен Стоянов

Comments Off on С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщение за Магистратура Медицинска биология – ІІІ семестър, учебна 2012/2013

Публикувано в Архив by Виктор Иванов on the October 26th, 2012

Желаещите да се запишат за ІІІ семестър на магистърска програма „Медицинска биология” за учебната 2012-2013 година да направят това до 31. 10.2012 г. При записване в стая 131 посочете желаната от Вас избираема дисциплина, за да може да се изготви учебната програма! Обучението ще се извърши в периода ноември – януари. Програмата ще бъде качена в сайта, след като посочите избираемата дисциплина.

Проф. д-р Румен Младенов

Comments Off on Съобщение за Магистратура Медицинска биология – ІІІ семестър, учебна 2012/2013

Списък на кандидатите, одобрени за магистърска програма Молекулярна биология и биотехнологии

Публикувано в Архив by Виктор Иванов on the October 23rd, 2012

Иван Иванов
Никола Варадинов
Драгомир Махов
Светослав Пенев
Цветослав Койнарски
Сабрие Мурад
Наталия Павлова
Александър Назъров
Мая Танева

Съобщение: Актуална информация за магистърската програма може да намерите на  www.plantgene.eu  (Education, MSc courses)

Comments Off on Списък на кандидатите, одобрени за магистърска програма Молекулярна биология и биотехнологии

Зоология

Публикувано в Архив by Ивелин Моллов on the September 3rd, 2012
Comments Off on Зоология

Биология на развитието

Публикувано в Архив by Ивелин Моллов on the September 3rd, 2012

Катедра „Биология на развитието” е интегрирана структура. Състои се от четири насоки на преподаване и изследователска работа – Клетъчна биология, Ембриология и Хистология, Генетика, Теория на еволюцията и Теоретична биология. Свързващо звено между тези направления е думата „развитие” – развитие от клетката до многоклетъчния организъм и развитие /еволюция/ от първите живи организми до днес.

Катедрата участва в преподаването на всички бакалавърски програми на Биологическия и някои на Педагогическия факултети, както и в извеждане на собствени магистърски програми по „Клетъчна биология” и „Генетика”.

Участваме в изследователски проекти на университетско, национално и международно ниво. В научната ни работа се включват и студенти, които защитават дипломни работи. Катедрата се гордее и с няколко успешно защитени докторски тези. Публикували сме множество научни публикации в наши и международни научни списания, както и учебници и учебни пособия почти по всички наши дисциплини. Катедрата има научни и преподавателски контакти с няколко сходни звена в университети от Европейския Съюз.

Доц. д-р Емилия Дамянова
Ръководител катедра

Адрес за контакти:
ПУ “Паисий Хилендарски”
Биологически факултет
ул. “Цар Асен” 24
4000 Пловдив

Тел: (032) 261 564; 0884308712
Факс: (032) 261 566
e-mail: damianova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 564

Състав:

Клетъчна биология, Ембриология и Хистология:

Проф. д-р Балик Джамбазов
e-mail: balik @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 535; директен тел. номер: (032) 261 535; 0882390717

Доц. д-р Еленка Георгиева
e-mail: elenatomova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 535; директен тел. номер: (032) 261 535; 0882390717

Гл. ас. д-р Цветелина Бацалова
e-mail: tsvetelina @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 559; директен тел. номер: (032) 261 559; 0884306967

Асистент Джемал Мотен
e-mail: d_moten @ abv.bg ; вътрешен тел. номер: 508; директен тел. номер: (032) 261 508; 0884315260

Мед. лаб. Екатерина Галинова
e-mail: katiag @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 539; директен тел. номер: (032) 261 539; 0882392948

Генетика, Обща и Теоретична Биология:

Доц. д-р Емилия Дамянова
e-mail: damianova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 564; директен тел. номер: (032) 261 564; 0884308712

Проф. д-р Евгения Иванова
e-mail: geneiv @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 549; директен тел. номер: (032) 261 549; 0883309542

Доц. д-р Теодора Стайкова
e-mail: tstaykova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 549; директен тел. номер: (032) 261 549; 0883309542

Гл. ас. д-р Теодора Попова
e-mail: teodorapopova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 559; директен тел. номер: (032) 261 559; 0884306967

Гл. ас. д-р Пенка Василева
e-mail: pvasileva @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 558; директен тел. номер: (032) 261 558; 0884315466

Асистент Иван Стоянов
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 558; директен тел. номер: (032) 261 558; 0884315466

Биолог Радослава Вълева / Маргарита Шиварова
e-mail: margaritashi @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 539; директен тел. номер: (032) 261 539; 0882392948

Лаборатории:

Научна лаборатория “Генетика”
вътрешен тел. номер: 562; директен тел. номер: (032) 261 562; 0884314882

Научна лаборатория “Клетъчна биология”
вътрешен тел. номер: 561; директен тел. номер: (032) 261 561; 0884307150

Научна лаборатория “Хистология”
вътрешен тел. номер: 539; директен тел. номер: (032) 261 539; 0882392948

Алумни:

Проф. дбн Петър Попов
Доц. д-р Мариан Драганов
Доц. д-р Никола Попов
д-р Мария Бинева
биолог Иванка Минкова
химик София Костова
мед. лаб. Евелина Георгиева

 

† Проф. дбн Живко Ламбрев

† Проф. дбн Георги Бъчваров

† Доц. д-р Евгения Аджарова

† Доц. д-р Неофит Чолаков

† Гл. ас. д-р Елена Митева

† Гл. ас. д-р Благовест Темелков

† д-р Димитър Люцканов

† Ст. ас. Петър Петров

 

Положителни резултати от проведения изпит по Клетъчна биология (Цитология) и Обща и теоретична биология на 08.09.2012,  17.09.201224.11.2012, 15.09.2013 и 29.09.2013 г. 

 

 

Comments Off on Биология на развитието

Национална младежка конференция “Биологически науки за по-добро бъдеще”

Публикувано в Архив by Балик on the August 24th, 2012

Биологическият факултет на ПУ “Паисий Хилендарски” организира Национална младежка конференция “Биологически науки за по-добро бъдеще”, която ще се проведе през периода 19-20 октомври 2012 г.

Информация относно конференцията – [PDF]

Регистрационна форма – [.doc формат]

Comments Off on Национална младежка конференция “Биологически науки за по-добро бъдеще”

График за теренните упражнения по “Екология и ОПС” – ЗАДОЧНО

Публикувано в Архив by Виктор Иванов on the April 17th, 2012

График на темите и дните на пътуване за теренните упражнения по “Екология и ОПС” за спец. “Биология и Химия” – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ за периода от 14.05 до 19.05.2012 г. в гр. Пловдив.

[PDF]

Студентите (редовно и задочно обучение), които не са отработили практиката си по Екология от предишни учебни години, могат да отработят 30 часа по този график. Необходимо е да притежавате индивидуален график за отработване, който можете да получите в катедра “Екология и ООС” (ако вече нямате такъв). Изключение прават пътуванията до резерват “Червената стена” и рибарника в с. Йоаким Груево, тъй като за извънредните студенти не е осигурен транспорт, ще трябва сами да се придвижите да тези места. Моля свържете се със съответните преподаватели за повече информация.

За повече информация – катедра “Екология и ООС”, тел.: 032 261 540, 032 261 513.

Comments Off on График за теренните упражнения по “Екология и ОПС” – ЗАДОЧНО
« Предишна страница