Faculty of Biology


Обучение

Публикувано в Новини by Балик on the July 20th, 2012

Учебни планове на баклавърските и магистърски специалности

Бакалавър по
Учебни планове (PDF)
Биоинформатика редовно
Биология редовнозадочно
Биология и английски език
редовно
Биология и физика
редовно (III, IV курс)
Биология и химия
редовно (I и II курс)   редовно (III и IV курс)
Екология и ООС редовно, задочно
Екология на биотехнологичните производства
редовно
Медицинска биология
редовно
Молекулярна биология редовно
Магистър по Учебни планове (PDF)
 – Биодиагностика (нова)афиш
 – Репродуктивна биология (нова)
 – Биология (нова)
 – Учител по биология (нова)  редовно
 – Медицинска биология афиш
 2014
 редовно – биолози
 2013
 – Биоинформатика
 2014
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 2013
 – Биоразнообразие, екология и консервация
 2014
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 2013
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 задочно – биолози
 задочно – небиолози
 – Биотехнологична микробиология
 2014
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 2013
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 задочно – биолози
 задочно – небиолози
 – Биофармацевтична биохимия
 2014
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 2013
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 задочно – биолози
 задочно – небиолози
 – Генетика
 2014
 редовно – биолози
 2013
 – Екология и опазване на екосистемите
 2014
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 2013
 задочно – биолози
 задочно – небиолози
 – Екология на водни екосистеми и аквакултурни производства
 2014
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 2013
 задочно – биолози
 задочно – небиолози
 – Екология, управление и контрол на околната среда
 2014
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 2013
 задочно – биолози
 задочно – небиолози
 – Лечебни и етерични растения
 2014
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 2013
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 задочно – биолози
 задочно – небиолози
 – Микробиологичен контрол и безопасност на храни
 2014
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 2013
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 задочно – биолози
 задочно – небиолози
 – Молекулярна биология и биотехнология
 2014
 редовно – биолози
 редовно – небиолози
 2013
 – Паразитология  редовно
Време на обучение: Бакалавър – 4 години
Магистър – 1 година за биолози и 2 години за неспециалисти

Comments Off on Обучение

Коментарите са заключени.