Faculty of Biology


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано в Архив by Виктор Иванов on the September 16th, 2013

КАТЕДРА  „БОТАНИКА И МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ”

ЗА СТУДЕНТИ ІІІ КУРС, СПЕЦИАЛНОСТИ

БИОЛОГИЯ И ЕКОЛОГИЯ И ООС, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Колеги,
Заверката на лятната учебна практика по Систематика на растенията ще се проведе на 19.09.2013 г. в лабораторията по Ботаника.

• Специалност БИОЛОГИЯ – от 12.30 ч.
• Специалност ЕКОЛОГИЯ И ООС – от 14.00 ч.

Забележка:
Оценяването на учебната практика се извършва на база представен и защитен хербарий.
Носете си студентските книжки!
ас. Пламен Стоянов

Comments Off on С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Коментарите са заключени.