Faculty of Biology


Документи и Решения на ФС

Публикувано в Документи by Балик on the May 28th, 2014

Отговор на Факултетния съвет при Биологически факултет във връзка с препоръките, направени от Факултетния студентски съвет за подобряване дейността на университета/факултета. – [PDF]

Мандатна програма на деканското ръководство на Биологически факултет (2011-2015) – [PDF]

Допълнителни критерии за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Биологически факултет на ПУ “П. Хилендарски”: 

  •  – по направление 4.3 Биологически науки [PDF-формат]
  •  – по направление 1.3 Педагогика на обучението по биология [PDF-формат]
  •  – Пояснения към Критериите на Биологически факултет [PDF-формат]

Правила на Биологическия факултет за организиране и провеждане на държавни изпити и защита на дипломни работи за ОКС “БАКАЛАВЪР” – [PDF]

Правила за студентите от Биологически факултет (актуализирани 2008 г.) – [PDF]

Конспекти за държавни изпити – утвърдени 2013 г. [линк]

Критерии за присъждане на почетното звание “Професор Емеритус” – [PDF]

Отчет на зам. декана по наука проф. дбн Мима Николова за извършената работа през мандатния период 2008-2011 г. [PDF]

Отчет на зам. декана по учебната работа доц. д-р Атанас Донев за извършената работа през мандатния период 2008-2011 г. [PDF]

Решения на Факултетния съвет при Биологически факултет

Дата Документ (PDF)

22.01.2008 г. Протокол 141
19.02.2008 г.
Протокол 142
18.03.2008 г. Протокол 143
22.04.2008 г.
Протокол 144
27.05.2008 г.
Протокол 145
21.10.2008 г. Протокол 146
25.11.2008 г. Протокол 147
16.12.2008 г. Протокол 148
20.01.2009 г. Протокол 149
10.02.2009 г. Протокол 150
17.03.2009 г. Протокол 151
28.04.2009 г. Протокол 152
19.05.2009 г. Протокол 153
07.07.2009 г. Протокол 154
13.10.2009 г. Протокол 155
17.11.2009 г. Протокол 156
15.12.2009 г. Протокол 157
26.01.2010 г. Протокол 158
16.02.2010 г. Протокол 159
16.03.2010 г. Протокол 160
20.04.2010 г.
Протокол 161
18.05.2010 г.
Протокол 162 (липса на кворум)
29.06.2010 г. Протокол 163
13.07.2010 г. Протокол 164
26.10.2010 г.
Протокол 165
23.11.2010 г.
Протокол 166
09.12.2010 г.
Протокол 167
21.12.2010 г.
Протокол 168
15.02.2011 г.
Протокол 169
22.03.2011 г.
Протокол 170
19.04.2011 г.
Протокол 171
31.05.2011 г.
Протокол 172
27.07.2011 г.
Протокол 173
13.09.2011 г.
Протокол 174
18.10.2011 г.
Протокол 175
08.11.2011 г.
Протокол 176
13.12.2011 г.
Протокол 177
17.01.2012 г.
Протокол 178
21.02.2012 г.
Протокол 179
27.03.2012 г.
Протокол 180
24.04.2012 г.
Протокол 181
08.06.2012 г.
Протокол 182
09.07.2012 г.
Протокол 183
16.10.2012 г.
Протокол 184
20.11.2012 г.
Протокол 185
18.12.2012 г.
Протокол 186
19.02.2013 г.
Протокол 187
26.03.2013 г.
Протокол 188
16.04.2013 г.
Протокол 189
14.05.2013 г.
Протокол 190
09.07.2013 г.
Протокол 191
22.10.2013 г.
Протокол 192
26.11.2013 г.
Протокол 193
17.12.2013 г.
Протокол 194
04.02.2014 г.
Протокол 195
01.04.2014 г. Протокол 196
29.04.2014 г.
Протокол 197
27.05.2014 г. Протокол 198
08.07.2014 г.
Протокол 199

 

Протокол за състоянието на учебната документация и организация на учебния процес (2013 г.)

 

Comments Off on Документи и Решения на ФС

Анкети

Публикувано в Документи by Ивелин Моллов on the May 29th, 2008

 

ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО
*
Състав на комисията (съгласно Заповед № 62/24.11.2011 г. на Декана на Биологически факултет)
*
Председател: доц. д-р Теодора Стайкова
*
Членове:
доц. д-р Делка Карагьозова
гл. ас. д-р Елена Апостолова
гл. ас. д-р Мариана Мърхова
доц. д-р Гана Гечева
гл. ас. д-р Емилия Андреенко
ас. Весела Калайджиева
студент Георги Господинов (Мед. биология)

Доклад за основните резултати от проучването на мненията и предложенията на студенти и преподаватели относно качеството на учебния процес, проведено през м.март/април 2008 г.


Анкета 1 2007-2008 г. (анализ на резултатите – PDF)
Анкета 2 (анализ на резултатите – PDF; PDF – 2009; PDF – 2013)
Анкета 3-1 2007-2008 г. (анализ на резултатите – PDF; PDF – 2013)
Анкета 3-2 (анализ на резултатите – PDF-2008-2009; PDF – 2011; PDF – 2012; PDF-2014)
Анкета 4 – (анализ на резултатите – PDF-2008; PDF-2014)
Анкета 1 2012-2013 г. (анализ на резултатите – PDF)
Анкета 3-1 2012-2013 г.

Comments Off on Анкети