Faculty of Biology


Съобщения

Публикувано в Архив by Балик on the May 28th, 2014

Отговор на Факултетния съвет при Биологически факултет във връзка с препоръките, направени от Факултетния студентски съвет за подобряване дейността на университета/факултета. – [PDF]

Заверка на “Теренна практика по анатомия и морфология на растенията”

Заверката на “Теренна практика по анатомия и морфология на растенията” за  студентите от специалност : “Екология и ООС 2-ри курс (задочно обучение) и “Биология” 2-ри курс (задочно обучение) ще се проведе както следва:

– Специалност “Биология  на 08.09.2014г. от 13.00 до 14.00 часа в лаборатория Ботаника 2

– Специалност “Екология и ООС на 09.09.2014г. от 13.00 до 14.00 часа в лаборатория Ботаника 2

Забележка: Заверката се осъществява на базата на присъствие на практиката и предаден научен хербарий. Студентите да носят със себе си студентските си книжки.

 

Comments Off on Съобщения

Коментарите са заключени.