Faculty of Biology


График за теренните упражнения по “Екология и ОПС” – ЗАДОЧНО

Публикувано в Архив by Виктор Иванов on the April 17th, 2012

График на темите и дните на пътуване за теренните упражнения по “Екология и ОПС” за спец. “Биология и Химия” – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ за периода от 14.05 до 19.05.2012 г. в гр. Пловдив.

[PDF]

Студентите (редовно и задочно обучение), които не са отработили практиката си по Екология от предишни учебни години, могат да отработят 30 часа по този график. Необходимо е да притежавате индивидуален график за отработване, който можете да получите в катедра “Екология и ООС” (ако вече нямате такъв). Изключение прават пътуванията до резерват “Червената стена” и рибарника в с. Йоаким Груево, тъй като за извънредните студенти не е осигурен транспорт, ще трябва сами да се придвижите да тези места. Моля свържете се със съответните преподаватели за повече информация.

За повече информация – катедра “Екология и ООС”, тел.: 032 261 540, 032 261 513.

Comments Off on График за теренните упражнения по “Екология и ОПС” – ЗАДОЧНО

Коментарите са заключени.