Faculty of Biology


Съобщение

Публикувано в Обяви,Актуално,Информация за студентите by Балик on the October 11th, 2014

Срокът за подаване на документи за магистърски програми към Биологически факултет е 10.10.2014 г. (включително). Класирането ще бъде обявено на 11.10.2014 г., а записването е от 14.10.2014 г. до 17.10.2014 г.

Класиране за магистърски програми – 2014

При записване на студентите в магистърска програма трябва:

1. Да се явят при съответния инспектор в учебен отдел (стая 131, Ректорат) за получаване на ‘факултетен номер’.

2. След получаване на факултетния номер се заплаща съответната такса за I-семестър в банката (в двора на университета).

3. След заплащане на таксата да се явят отново в учебен отдел за записване  със следните документи:

– Квитанция за платена такса

– Комплект документи за записване, закупени от книжарницата на ПУ

– 2 бр. снимки

– Копие на личната карта

– Копие на дипломата за средно образование

– Студентите, които са кандидатствали с УВЕРЕНИЕ, след получаване на дипломата си за ‘бакалавър’ да представят копие на дипломата в учебен отдел

******************************************************

На 18.10.2014 г. (събота) в 15 аудитория на Биологически факултет ще се проведе среща на студентите от отделните магистратури с Деканското ръководство и ръководителите на магистърските програми при следния график:

– 10.00 – 10.30 ч : Биотехнологична микробиология, Микробиологичен контрол и безопасност на храни, Биофармацевтична биохимия.

– 10.30 – 11.00 ч : Биодиагностика, Репродуктивна биология.

– 11.00 – 11.30 ч : Биология, Медицинска биология, Лечебни и етерични растения.

– 11.30 – 12.00 ч : Екология и опазване на екосистемите, Екология, управление и контрол на околната среда.

– 12.00 – 12.30 ч : Биоразнообразие, екология и консервация, Паразитология.

– 12.30 – 13.00 ч : Молекулярна биология и биотехнология, Биоинформатика.

– 13.00 – 13.30 ч: Учител по биология, СДК “Учител по биология”

******************************************************

Comments Off on Съобщение

Графици за изпитната сесия за уч. 2014-2015 година – задочно обучение

Публикувано в Информация за студентите by Балик on the October 8th, 2014

Графици за изпитната сесия за I семестър на уч. 2014 – 2015 година – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

БИОЛОГИЯ – [PDF]

ЕКОЛОГИЯ И ООС – [PDF]

 

Comments Off on Графици за изпитната сесия за уч. 2014-2015 година – задочно обучение

Учебни занятия, изпити и практики

Публикувано в Информация за студентите by Балик on the September 25th, 2014

Разписание за провеждане на учебните занятия за I семестър
на 2014-2015, спец. Биология и английски език – редовно
(PDF)
.
Разписание за провеждане на учебните занятия за I семестър
на 2014-2015, спец. Биология – редовно
(PDF)
.
Разписание за провеждане на учебните занятия за I семестър
на 2014-2015, спец. Биология и физика – редовно
(PDF)
.
Разписание за провеждане на учебните занятия за I семестър
на 2014-2015, спец. Биология и химия – редовно 
(PDF)
.
Разписание за провеждане на учебните занятия за I семестър
на 2014-2015, спец. Екология и ООС – редовно
(PDF)
.
Разписание за провеждане на учебните занятия за I семестър
на 2014-2015, спец. Биоинформатика – редовно
(PDF)
.
Разписание за провеждане на учебните занятия за I семестър
на 2014-2015, спец. Медицинска биология – редовно
(PDF)
.
Разписание за провеждане на учебните занятия за I семестър
на 2014-2015, спец. Екология на биотехнологичните производства – редовно
(PDF)
.
Разписание за провеждане на учебните занятия за I семестър
на 2014-2015, спец. Молекулярна биология – редовно
(PDF)
.
.

.
Comments Off on Учебни занятия, изпити и практики

Графици за провеждане на поправителни изпити – РЕДОВНО обучение

Публикувано в Информация за студентите by Балик on the August 25th, 2014

Графици за провеждане на поправителни изпити – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – 2013/2014 учебна година

Специалност Биоинформатика – [PDF]

Специалност Биология – [PDF]

Специалност Биология и английски език – [PDF]

Специалност Биология и химия – [PDF]

Специалност Биология и физика – [PDF]

Специалност Екология и ООС – [PDF]

Специалност ЕБТП – [PDF]

Специалност Медицинска биология – [PDF]

Специалност Молекулярна биология – [PDF]

 

За педагогическите дисциплини ликвидационната сесия е както следва:

Педагогика – 26.09.2014, 9.00 часа, кабинет 153 – Биологически факултет (Тепето).

Методика на обучението по биология – 26.09.2014, 10.00 часа, кабинет 153 – Биологически факултет (Тепето).

Теория и методика на дидактическите тестове – 26.09.2014, 11.00 часа, кабинет 153 – Биологически факултет (Тепето).

 

Comments Off on Графици за провеждане на поправителни изпити – РЕДОВНО обучение

Разписания на учебните занятия

Публикувано в Информация за студентите by Балик on the July 11th, 2014

Разписания за провеждане на учебните занятия през I семестър на учебната 2014/2015 годинаЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Специалност “Биология” – PDF

Специалност “Екология и ООС” – PDF

Comments Off on Разписания на учебните занятия

Държавни изпити

Публикувано в Информация за студентите by Балик on the April 6th, 2014

Деканското ръководство информира всички семестриално завършили студенти от Биологически факултет, на които им предстои явяване на държавен изпит, че държавните изпити ще се провеждат по график съгласно общоприетите правила и съответните конспекти за всяка специалност. Студентите трябва да са запознати с тези правила преди явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Датите за държавни изпити за отделните специалности в Биологически факултет са както следва:

специалност “Медицинска биология”  – 15.07.2014 г. и 23.09.2014 г.

специалност “Екология на БТП”  – 15.07.2014 г. и 23.09.2014 г.

специалност “Екология и ООС”  – 16.07.2014 г. и 24.09.2014 г.

специалност “Биология”  – 17.07.2014 г. и 25.09.2014 г.

специалност “Молекулярна биология”  – 18.07.2014 г. и 26.09.2014 г.

специалност “Биоинформатика”  – 18.07.2014 г. и 26.09.2014 г.

специалност “Биология и химия”  – 14.07.2014 г. и 27.09.2014 г.

специалност “Биология и физика”  – 14.07.2014 г. и 27.09.2014 г.

Начален час за всички държавни изпити: 8.00 ч. (14 аудитория на Биологически факултет).

Начален час на защити на дипломни работи: 9.00 ч. (15 аудитория на Биологически факултет).

Comments Off on Държавни изпити

Конспекти за държавни изпити

Публикувано в Информация за студентите by Балик on the April 1st, 2013

Настоящите конспекти за държавни изпити са приети на ФС с Протокол № 188/26.03.2013 г.

 

– специалност “Биоинформатика” [PDF]

– специалност “Биология” [PDF]

– специалност “Екология на биотехнологичните производства” [PDF]

– специалност “Екология и опазване на околната среда” [PDF]

– специалност “Медицинска биология” [PDF]

– специалност “Молекулярна биология” [PDF]

– специалности “Биология и химия” и “Биология и физика” [PDF]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments Off on Конспекти за държавни изпити

Схема на залите и лабораториите в Биологически факултет

Публикувано в Информация за студентите by Ивелин Моллов on the February 22nd, 2008

Разположение на аудиториите, семинарните зали, лабораториите и кабинетите в сградата на Биологически факултет на ул. "Тодор Самодумов" №1

ПЪРВИ ЕТАЖ
14-та аудитория
4 семинарна зала
Лаборатория "Ботаника 1"
Лаборатория "Ботаника 2"
Лаборатория "Физиология на растенията"
Лаборатория "Молекулярна биология"
Научна лаборатория "Молекулярна биология"
Хербаруим

ВТОРИ ЕТАЖ
15-та аудитория
6 семинарна зала
Лаборатория "Физиология на животните и човека"
Лаборатория "Екология"
Лаборатория "Зоология – безгръбначни"
Лаборатория "Зоология – гръбначни"
Компютърна зала
Научна лаборатория "Екология"
Научна лаборатория "Ембриология и хистология"

Изтегли схема  №1 (JPEG)

ТРЕТИ ЕТАЖ
Лаборатория "Биология на развитието-1" (БР-1)
Лаборатория "Биология на развитието-2" (БР-2)
Научна лаборатория "Генетика"
Научна лаборатория "Клетъчна биология"
Зала "Европа"

ПОДЗЕМЕН ЕТАЖ
1 семинарна зала
2 семинарна зала
3 семинарна зала
5 семинарна зала
Лаборатория "Анатомия на човека"
Виваруим

Изтегли схема  №2 (JPEG)

Забележка: Схемите не претендират за 100% точност и мащабност!

Comments Off on Схема на залите и лабораториите в Биологически факултет