Faculty of Biology


Зоология

Публикувано в Архив by Ивелин Моллов on the September 3rd, 2012

Преподавателите от катедрата водят лекционни курсове и практически занятия по Зоология на безгръбначните, Ентомология, Зоология на гръбначните, Биогеография, Принципи на зоологичната таксономия и систематика и Биоресурси. Тяхната научна работа е в следните основни направления: Таксономия и систематика, Фаунистика, Екология, Биогеография.

Доц. д-р Анелия Михайлова Стоянова
Ръководител катедра

Адрес за контакти:
ПУ “Паисий Хилендарски”
Биологически факултет
ул. “Цар Асен” 24
4000 Пловдив

е-mail: stanelia @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 523
директен тел. номер: 032/261 523; 0882394915

 

Състав:

Проф.  дбн Димитър Николаев Бечев
е-mail: bechev @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 515; директен тел. номер: 032/261 515; 0882389927

Доц. д-р Анелия Михайлова Стоянова
е-mail: stanelia @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 523; директен тел. номер: 032/261 523; 0882394915

Доц. д-р Ценка Георгиева Часовникарова
е-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 512; директен тел. номер: 032/261 512; 0882305374

Гл. ас. д-р Христо Ангелов Димитров
е-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 512; директен тел. номер: 032/261 512; 0882305374

Гл. ас. д-р Петър Стойков Бояджиев
е-mail: boyadz @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 523

Гл. ас. д-р Огнян Божилов Тодоров
е-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 523

Ас. д-р Весела Илиева Митковска
е-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 512; директен тел. номер: 032/261 512; 0882305374

Ас. Гергана Георгиева Станкова
е-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 512

Професор Емеритус дбн Павел Атанасов Ангелов
е-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: (N/A)

Професор Емеритус дбн Благой Андонов Груев
е-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: (N/A)

Иванка Димитрова Попова, Биолог
е-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 517

Comments Off on Зоология

Коментарите са заключени.