Faculty of Biology


Съобщение

Публикувано в Обяви,Актуално,Информация за студентите by Балик on the October 11th, 2014

Срокът за подаване на документи за магистърски програми към Биологически факултет е 10.10.2014 г. (включително). Класирането ще бъде обявено на 11.10.2014 г., а записването е от 14.10.2014 г. до 17.10.2014 г.

Класиране за магистърски програми – 2014

При записване на студентите в магистърска програма трябва:

1. Да се явят при съответния инспектор в учебен отдел (стая 131, Ректорат) за получаване на ‘факултетен номер’.

2. След получаване на факултетния номер се заплаща съответната такса за I-семестър в банката (в двора на университета).

3. След заплащане на таксата да се явят отново в учебен отдел за записване  със следните документи:

– Квитанция за платена такса

– Комплект документи за записване, закупени от книжарницата на ПУ

– 2 бр. снимки

– Копие на личната карта

– Копие на дипломата за средно образование

– Студентите, които са кандидатствали с УВЕРЕНИЕ, след получаване на дипломата си за ‘бакалавър’ да представят копие на дипломата в учебен отдел

******************************************************

На 18.10.2014 г. (събота) в 15 аудитория на Биологически факултет ще се проведе среща на студентите от отделните магистратури с Деканското ръководство и ръководителите на магистърските програми при следния график:

– 10.00 – 10.30 ч : Биотехнологична микробиология, Микробиологичен контрол и безопасност на храни, Биофармацевтична биохимия.

– 10.30 – 11.00 ч : Биодиагностика, Репродуктивна биология.

– 11.00 – 11.30 ч : Биология, Медицинска биология, Лечебни и етерични растения.

– 11.30 – 12.00 ч : Екология и опазване на екосистемите, Екология, управление и контрол на околната среда.

– 12.00 – 12.30 ч : Биоразнообразие, екология и консервация, Паразитология.

– 12.30 – 13.00 ч : Молекулярна биология и биотехнология, Биоинформатика.

– 13.00 – 13.30 ч: Учител по биология, СДК “Учител по биология”

******************************************************

Comments Off on Съобщение

Шеста Студентска Научна Конференция “Екологията – начин на мислене” 6

Публикувано в Обяви,Актуално by Ивелин Моллов on the April 24th, 2014

10299324_10200909757665782_1362939745_n

https://ss.uni-plovdiv.bg/ecology/

Шестата национална студентска научна конференция „Екологията – начин на мислене” се организира от катедра „Екология и ООС” към Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” и Студентски съвет – ПУ „Паисий Хилендарски”. Целта на конференцията е да предостави възможност на студентите от ПУ и други ВУЗ от страната да развият своето екологично и биологично мислене и да представят своите научни и научно-популярни разработки. Традиционно конференцията акцентира върху различни области на екологията, опазването на природата и екологичното образование. Организирането и провеждането на вече шеста поредна конференция е възможно благодарение на инициативността и креативността на студенти от Биологическият факултет към ПУ“ Паисий Хилендарски“ и финансовата подкрепа на Студентски съвет.

ВАЖНИ СРОКОВЕ
Краен срок за подаване на заявки
за участие: 25 април 2014

Краен срок за предаване на пълният текст
на докладите: 10 май 2014

включително и в деня на конференцията

Comments Off on Шеста Студентска Научна Конференция “Екологията – начин на мислене” 6

Национална младежка конференция “Биологически науки за по-добро бъдеще”

Публикувано в Обяви,Актуално by Виктор Иванов on the October 17th, 2012

Пловдивскии университет “Паисий Хилендарски”, Биологически факултет организират Национална младежка конференция “Биологически науки за по-добро бъдеще”

19 – 20·Октомври·2012, Пловдив
Биологически Факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“
Ул.“Тодор Самодумов“№2, /Стария Град, до Амфитеатъра/

Постер

Програма

Comments Off on Национална младежка конференция “Биологически науки за по-добро бъдеще”

Публична лекция

Публикувано в Обяви by Балик on the January 16th, 2012

Във връзка със спечеления конкурс от гл. ас. д-р Теодора Александрова Коларова за заемане на академичната длъжност “доцент”, Биологическия факултет кани всички желаещи на публична академична лекция на тема:

“Принципи на обучението по биология. Същност на понятието „дидактически принцип”. Методологическа система от дидактически принципи. Характеристика на основните принципи на обучението по биология”,

която ще бъде изнесена от доц. д-р Теодора Коларова на 24.01.2012 г. от 14.15 часа в 15 аудитория на Биологически факултет.

Comments Off on Публична лекция

Четвърта Студентска Научна Конференция “Екологията – начин на мислене” – 4

Публикувано в Обяви,Актуално,Наука, сътрудничество, стипендии by Ивелин Моллов on the January 15th, 2012

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ (PDF)

Формуляр за участие в конференцията (DOC)

Формуляр за участие във фотоизложбата (DOC)

За повече информация, посетете специализирания сайт на конференцията:

http://vmss.net

Comments Off on Четвърта Студентска Научна Конференция “Екологията – начин на мислене” – 4

Важно!

Публикувано в Обяви by Виктор Иванов on the December 2nd, 2011

Във връзка със студентския празник, ректоратът няма да работи на 8 и 9.12.2011 включително!

Comments Off on Важно!

Публична академична лекция

Публикувано в Обяви by Балик on the November 12th, 2011

Във връзка със спечеления конкурс от доц. д-р Румен Димитров Младенов за заемане на академичната длъжност “професор”, Биологическия факултет кани всички желаещи на публична академична лекция на тема:

“Еволюционни промени на вегетативното тяло, размножаването и цикъла на развитие  при кормусните растения във връзка с преминаването от воден към сухоземен начин на живот”,

която ще бъде изнесена от проф. Румен Младенов на 22.11.2011 г. от 9.00 часа в 15 аудитори на Биологически факултет.

 

Comments Off on Публична академична лекция

Биологическият факултет организира НАУЧЕН СЕМИНАР

Публикувано в Обяви,Актуално by Виктор Иванов on the September 19th, 2011

Във връзка с 50 годишнината на ПУ “Паисий Хилендарски”

Биологическият факултет организира

НАУЧЕН СЕМИНАР

под надслов

„БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ”

на 28 и 29 Октомври 2011 в УТБ Пампорово

За информация:

Соня Костадинова

skostadinovabg@yahoo.com

skosta@uni-plovdiv.bg

Тел. 261 496

За повече информация вижте програмата на семинара


Comments Off on Биологическият факултет организира НАУЧЕН СЕМИНАР

Международна конференция

Публикувано в Обяви,Актуално by Балик on the April 3rd, 2011

International conference

“Prebiotics & Probiotics – potential for human health”

18.04.2011 г., Seminar hall of AQUACHIM AD, 83 “Prof. Tsvetan Lazarov” Blvd., гр. София.

Повече информация – тук.

Comments Off on Международна конференция

Анкета

Публикувано в Обяви by Виктор Иванов on the November 27th, 2009

Изследователски екип от ПУ „П. Хилендарски” провежда проучване сред студентите от Биологически, Химически и Педагогически факултети относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи. Целта на изследването е информативна и е насочена към разработването на Програма за първична превенция на наркоманията, която ще се използва в нашите факултети.
Анкетата е ДОБРОВОЛНА и АНОНИМНА. Получената информация ще бъде оповестена само в обобщен вид, никой извън изследователския екип няма да види конкретните отговори на който и да е от Вас – те няма да бъдат използвани за нищо друго, освен за целите на изследването. Надяваме се, че ще отговорите възможно най-откровено и точно на всеки въпрос.
Молим, при всеки въпрос (там където е необходимо и във всяка колонка) означете отговора, който искате да дадете. Там, където не са посочени отговори, изписвайте Вашия отговор със свободен текст.

Анкетата можете да попълните тук

Comments Off on Анкета
« Предишна страница