Faculty of Biology


Биология на развитието

Публикувано в Архив by Ивелин Моллов on the September 3rd, 2012

Катедра „Биология на развитието” е интегрирана структура. Състои се от четири насоки на преподаване и изследователска работа – Клетъчна биология, Ембриология и Хистология, Генетика, Теория на еволюцията и Теоретична биология. Свързващо звено между тези направления е думата „развитие” – развитие от клетката до многоклетъчния организъм и развитие /еволюция/ от първите живи организми до днес.

Катедрата участва в преподаването на всички бакалавърски програми на Биологическия и някои на Педагогическия факултети, както и в извеждане на собствени магистърски програми по „Клетъчна биология” и „Генетика”.

Участваме в изследователски проекти на университетско, национално и международно ниво. В научната ни работа се включват и студенти, които защитават дипломни работи. Катедрата се гордее и с няколко успешно защитени докторски тези. Публикували сме множество научни публикации в наши и международни научни списания, както и учебници и учебни пособия почти по всички наши дисциплини. Катедрата има научни и преподавателски контакти с няколко сходни звена в университети от Европейския Съюз.

Доц. д-р Емилия Дамянова
Ръководител катедра

Адрес за контакти:
ПУ “Паисий Хилендарски”
Биологически факултет
ул. “Цар Асен” 24
4000 Пловдив

Тел: (032) 261 564; 0884308712
Факс: (032) 261 566
e-mail: damianova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 564

Състав:

Клетъчна биология, Ембриология и Хистология:

Проф. д-р Балик Джамбазов
e-mail: balik @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 535; директен тел. номер: (032) 261 535; 0882390717

Доц. д-р Еленка Георгиева
e-mail: elenatomova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 535; директен тел. номер: (032) 261 535; 0882390717

Гл. ас. д-р Цветелина Бацалова
e-mail: tsvetelina @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 559; директен тел. номер: (032) 261 559; 0884306967

Асистент Джемал Мотен
e-mail: d_moten @ abv.bg ; вътрешен тел. номер: 508; директен тел. номер: (032) 261 508; 0884315260

Мед. лаб. Екатерина Галинова
e-mail: katiag @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 539; директен тел. номер: (032) 261 539; 0882392948

Генетика, Обща и Теоретична Биология:

Доц. д-р Емилия Дамянова
e-mail: damianova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 564; директен тел. номер: (032) 261 564; 0884308712

Проф. д-р Евгения Иванова
e-mail: geneiv @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 549; директен тел. номер: (032) 261 549; 0883309542

Доц. д-р Теодора Стайкова
e-mail: tstaykova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 549; директен тел. номер: (032) 261 549; 0883309542

Гл. ас. д-р Теодора Попова
e-mail: teodorapopova @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 559; директен тел. номер: (032) 261 559; 0884306967

Гл. ас. д-р Пенка Василева
e-mail: pvasileva @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 558; директен тел. номер: (032) 261 558; 0884315466

Асистент Иван Стоянов
e-mail: (N/A); вътрешен тел. номер: 558; директен тел. номер: (032) 261 558; 0884315466

Биолог Радослава Вълева / Маргарита Шиварова
e-mail: margaritashi @ uni-plovdiv.bg; вътрешен тел. номер: 539; директен тел. номер: (032) 261 539; 0882392948

Лаборатории:

Научна лаборатория “Генетика”
вътрешен тел. номер: 562; директен тел. номер: (032) 261 562; 0884314882

Научна лаборатория “Клетъчна биология”
вътрешен тел. номер: 561; директен тел. номер: (032) 261 561; 0884307150

Научна лаборатория “Хистология”
вътрешен тел. номер: 539; директен тел. номер: (032) 261 539; 0882392948

Алумни:

Проф. дбн Петър Попов
Доц. д-р Мариан Драганов
Доц. д-р Никола Попов
д-р Мария Бинева
биолог Иванка Минкова
химик София Костова
мед. лаб. Евелина Георгиева

 

† Проф. дбн Живко Ламбрев

† Проф. дбн Георги Бъчваров

† Доц. д-р Евгения Аджарова

† Доц. д-р Неофит Чолаков

† Гл. ас. д-р Елена Митева

† Гл. ас. д-р Благовест Темелков

† д-р Димитър Люцканов

† Ст. ас. Петър Петров

 

Положителни резултати от проведения изпит по Клетъчна биология (Цитология) и Обща и теоретична биология на 08.09.2012,  17.09.201224.11.2012, 15.09.2013 и 29.09.2013 г. 

 

 

Comments Off on Биология на развитието

Коментарите са заключени.