Faculty of Biology


Класиране за магистърски програми – 2014

Публикувано в Архив by Балик on the October 17th, 2013

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биодиагностика” през учебната 2014/2015 година 

Катерина Любомирова Младенова
Златина Николаева Топалова
Мирела Димитрова Пенчева
Ани Боянова Димитрова
Иван Живков Димов
Петър Георгиев Никитов
Искрен Ивайлов Василев
Несрин Рушен Али
Хюлия Айханова Мехмедова
Нина Иванова Стефанова
Лъчезар Симеонов Монев

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биотехнологична микробиология” през учебната 2014/2014 година 

Георги Василев Калев
Стефани Динкова Костова
Христина Атанасова Стоянова
Мариан Пламенов Милушев
Анна Василева Милушева
Иванка Благоева Лигова
Имела Първанова Тисовска
Златка Иванова Вангелова
Ася Северинова Зидарова
Илия Неделчев Кодичев
Анелия Николаева Рачевска
Станимира Петрова Щерева
Андрияна Красимирова Дъбанова
Красимира Иванова Калъчева
Силвия Красимирова Величкова
Габриела Галинова Иванова
Дафина Димитрова Иванова
Златомир Петков Стоянов
Ивелина Трифонова Трифонова
Кремена Данчева Йорданова
Александър Валериев Склеров

Ралица Димова Иванова

Мария Петкова Рангелова

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биофармацевтична биохимия” през учебната 2014/2015 година

Специалисти

Христо Васков Наков
Гюлшен Енверова Шекир
Ирина Здравкова Якубова
Еника Илиева Карабойчева

Неспециалисти

Елмира Атанасова Хаджиева

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Биоразнообразие, екология и консервация” през учебната 2014/2015 година 

Специалисти

Ваня Ангелова Ангелова
Нели Атанасова Мукарева
Десислава Константинова Ананиева
Лилия Стоянова Воденичарова
Мария Иванова Ветренска
Виктория Иванова Бояджиева
Веселина Иванова Василева

Неспециалисти

Петя Димитрова Карпузова
Любомира Йорданова Котева
Яна Живкова Барзова
Мария Иванова Цолова

Румяна Йорданова Ботинова

Списък на приетите студенти в магистърски програми по “Екология и опазване на екосистемите” за учебната 2014/2015 г. 

Специалисти

Волен Станиславов Аркумарев
Виктория Иванова Войникова
Лили Юлиянова Монова
Красимира Светлинова Кехайова
Стойка Делова Терзиева
Силвия Славчева Козубова
Кръстина Антимова Узунова
Силвия Йорданова Станкова
Божана Николаева Божинова

Неспециалисти

Николина Стоянова Кузманова
Елена Ангелова Алексиева
Деница Колева Колева

Списък на приетите студенти в магистърски програми по “Екология, управление и контрол на околната среда” за учебната 2014/2015 г. 

Специалисти

Мима Станкова Драганова
Николай Руменов Симов
Яна Василева Иванова
Люба Георгиева Тодорава

Неспециалисти

Нели Руменова Темелкова
Паола Иванова Миткова
Тодор Стойков Стойков

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Лечебни и етерични растения” през учебната 2014/2015 година 

Неспециалисти

Стела Владимирова Стоянова
Стефка Спиридонова Велева
Динко Христозов Динков
Любина Георгиева Янакиева

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Медицинска биология” през учебната 2014/2015 година 

Ани Бойкова Димитрова
Надежда Димитрова Петрова
Деница Радкова Краевска
Мая Георгиева Трайкова
Жаклин Валериева Юрукова
Даниела Павлова Павлова
Айше Мехмед Карабаш
Йордан Милчев Данев
Гюлджан Мехмед Караахмед
Фатме Феим Мюмюн

Изабела Тошева Йорданова-Мохамед

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Микробиологичен контрол и безопасност на храни” през учебната 2014/2015 година 

Специалисти

Петя Рангелова Казакова
Анелия Зефирова Рупцова
Зорка Найденова Азмакова
Росица Стефанова Папазова
Калина Бойкова Терзиева
Мануела Руменова Илиева
Петя Маринова Кавулска
Мария Йорданова Котева
Сибел Салимова Алиева
Аделина Миткова Чолакова
Райна Бисерова Вунцова
Стоилка Трендафилова Туйкова
Стела Венциславова Димитрова

Неспециалисти

Лилия Николова Враменцалиева

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Молекулярна биология и биотехнологии” през учебната 2014/2015 година 

Данаил Савов Минчев
Надежда Радостинова Господинова
Мерием Реджеп  Дургуд
Десислава Наскова Нихтянова
Виктория Сашева Китанова
Мартин Еленков Парпелов
Галина Цветанова Моллова
Мариела Ангелова Иванова
Мария Иванова Илиева

Калинка Георгиева Димитрова

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма Репродуктивна биология” през учебната 2014/2015 година 

Матилда Танеска
Гинка Руменова Петрунова
Радослава Стоянова Стоянова
Христина Бисерова Георгиева
Диана Иванова Иванова
Бояна Иванова Петрова
Петя Величкова Петрова
Гергана Николова Илиева
Габриела Руменова Павлова
Лейла Ерханова Аскова
Станислав Василев Джапаров
Пламена Димитрова Димитрова
Красимира Николаева Анастасова
Милена Костадинова Томбакова
Добромира Георгиева Хаджиева
Миглена Илкова Шидерова
Стилияна Георгиева Славова
Мюджин Нерминова Шевкъева
Сийка Иванова Кирякова
Ивет Димитрова Димитрова

Мария Красимирова Кочева

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Генетика” през учебната 2014/2015 година 

Мария Тодорова Желязкова

Списък на класираните студенти за обучение в допълнителна квалификация “Учител по биология” през учебната 2014/2015 година 

Ангел Стойчев Динев

Даниела Йорданова Йорданова

Женя Личева Динева

Петя Драгиева Петкова

Калинка Тодорова Георгиева-Баева

Виктория Василева Чалъкова

Светослава Данчова Стефанова

Юмюхан Бахтинур Арабаджъ

Сибел Адем Мустафа

Цветан Жечев Митев

Георги Станимиров Георгиев

Елена Димитрова Щерева

Георги Георгиев Вълчев

Кристина Емилова Данева

Кремена Николаева Топалова

Кристиян Райчев Симеонов

Атанас Димитров Грамадников

Надежда Петрова Батаклиева

Радостина Петкова Цветанкова

Нери Карамфилова Узунова

Елвира Владимирова Табакова

Момчил Христов Топалов

Венислава Найденова Драганова

Лилия Цветкова Гаврилова

Мерал Нермидин Мустафа

Силвия Петрова Илчева

Василена Васкова Кръстева

Александра Петрова Ходжева

Емран Муса Кенан

Джулия Николаева Димитрова

Елена Милчева Божикова

Василка Василева Тянева

Мюрвет Нафиева Чалиева

 

Списък на класираните студенти за обучение в магистърска програма “Учител по биология” през учебната 2014/2015 година

Стефка Валентинова Боянова

Кристина Георгиева Катранджиева

 

Студенти, които не са участвали в класирането поради липса на необходимия брой кредити (240) за продължаване на обучението в магистърска програма или бакалавърската им степен не е в съответното направление, за което са кандидатсвали:

Веселина Стефанова Маджарова

Калина Ангелова Йочкова

Петя Борисова Станкова

Габриела Димитрова Донева

Пламена Ангелова Ставрева

Димка Николаева Кривулева

Ангелина Ангелова Арабаджийска

Comments Off on Класиране за магистърски програми – 2014

Коментарите са заключени.